မိုးေလဝသ

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၆ ခု ခန္႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ေရႀကီးေရလွ်ံ မႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၉ ေသာင္းေက်ာ္မွ လူဦးေရ ၃ သိန္း ၇ ေသာင္းေက်ာ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ် ထားေပးခဲ့ရေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
က်န္းမာေတာ္မူၾကပါသား ခင္ဗ်ာ။ အခုတစ္ပတ္ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပမွာကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အနီး ပတ္ဝန္က်င္ ေဒသေတြမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ မိုးေလဝသ အေျခေနေတြနဲ႔ လာမည့္ ရက္တစ္ပါတ္အတြင္း ေရဘုယ်အားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္တဲ့ မိုးေလဝသ အေျခေန ႀကိဳတင္သံုးသပ္ခ်က္တို႔ကို တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။