ႏိုင္ငံေရး

ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္အဖဲြ႕ အစည္းအသီးသီးမွ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ပါ၀င္သည့္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ Open Talk အစည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီ ၁၄ရက္တြင္ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္မ်ား က်ယ္ျပန္႔ စြာပါ၀င္မည့္ ဖုိရမ္တစ္ရပ္ က်င္းပသြား ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)သည္ ကုလသမဂ္ၢလူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းအား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ဥပေဒျဖစ္ၿပီး အဆုိပါဥပေဒကို က်င့္ သံုးရမည့္နည္းဥပေဒအား ထိန္ခ်န္ထားေၾကာင္း တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာသည္။
ဇန္န၀ါရီ ၇ရက္က ကန္ေတာ္ႀကီး Green Hill ဟိုတယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မည္သို႔ေအာင္ျမင္မႈရရွိ ႏုိင္ေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္ က်င္းပခဲ့ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားသူအရပ္ ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ ၁၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ဖက္ဒရယ္ စနစ္မွာတုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ခ်ည္းပဲ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဗမာေတြအပါအ၀င္ျပည္ ေထာင္စုဖြားအားလုံးအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ဥက္ၠ႒ခြန္ျမင့္ထြန္းက “ဤခရီး (ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး) နီးၿပီလား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြး ေႏြးေဟာေျပာသည့္အသိပညာမွ်ေ၀ပြဲ တြင္ေျပာၾကားသည္။
ေထာင္ထဲကစည္းလုံးညီၫြတ္မႈမ်ဳိး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္မွသာ ဒီမိုက ေရစီေရွ႕ခရီးေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ၂၅ရက္တြင္ ေတာင္၀င္ႏွင္းဆီ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္သာယာ၀တီ အက်ဥ္း ေထာင္ Anti Labour တုိက္ပြဲ ၂၇ႏွစ္ ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတြင္၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမွဦးကိုကိုႀကီးကေျပာၾကားသည္။