ႏိုင္ငံေရး

ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ၾက့ံခုိင္သန္စြမ္း ရန္ ျပည္သူမ်ား၏ေထာက္ခံမႈေပၚမူ တည္ၿပီး ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈကိုရရွိရန္ စကားေျပာေကာင္း႐ုံျဖင့္မရေၾကာင္း ႏုိင္ငံ ေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးဗဟုိတာ၀န္ခံ ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။
ပါတီ မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ ျဖစ္သည့္ ရွစ္ေလးလံုးပါတီက တုိင္းျပည္ စီးပြားေရးကုိ အာ႐ံုစုိက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့မွ်တေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈကုိ ပါတီမူ၀ါအျဖစ္ က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟုိတာ၀န္ခံ ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာသည္။
အမွန္တကယ္ ခုိကုိးရာမဲ့ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ေနထုိင္ေရးအတြက္ ေျမေနရာမ်ား ၀ယ္ ယူရန္တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္BG ေသြးအကူ အညီေပးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အျဖဴေရာင္လက္ မ်ား ပရဟိတအဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဂ်ဳိးျဖဴခန္းမ၌ အခမဲ့စင္တင္ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ က်င္းပၿပီး အလွဴေငြမ်ား ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ကခ်င္ ျပည္နယ္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ လြတ္ လပ္ၿပီး တရားမွ် တရားမွ်တသည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲျဖစ္ေစရန္ ကိုယ္စြမ္းၪဏ္စြမ္း ရွိသေရြ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းမိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲသစ္ဥကၠ႒ ဦးစံေအးက ေျပာသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ျပည္ နယ္အစိုးရရုံး အစည္းေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ သည့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔ႏွင့္ၿမိဳ႕ခံလူမႈ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊သတင္းမီဒီယာမ်ားေတြ႕ ဆံုပဲြအၿပီးတြင္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ေကာလာဟလ သတင္းမ်ားထိန္း ခ်ဳပ္ၾကရန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕တိုက္တြန္း ေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။