ႏိုင္ငံေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ မွာ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားအေနျဖင့္ တရား သူႀကီးမ်ား၏ ဆင္ျခင္တံုတရားအေပၚ မူတည္ေနသည့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ေန သည္ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးမ်ဳိး သိမ္းက ေျပာသည္။
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ အား က်င့္သုံးေနျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆုိေန ျခင္းသည္တရားစြဲဆုိခံရသူအပါအ၀င္ တရားစြဲဆုိသည့္သူ၏ဂုဏ္သိက္ၡာပိုင္းပါ က်ဆင္းေစသည့္ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈ အဖြဲ႕အစည္းမွဦးကိုကိုႀကီးက ဇြန္ ၁၁ ရက္ေန႔ကေျပာသည္။
လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ႐ိုင္းစိုင္းညစ္ညမ္းစြာဆဲဆိုေရးသားမႈမ်ား တင္သျဖင့္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲ ဆုိဖမ္းဆီးအေရးယူခံရသူမ်ားကို ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္သတ္မွတ္မည္မဟုတ္ ဟု ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ကေျပာၾကားသည္။
စတုတ္ၳမ႑ိဳင္ဆုိသည္မွာ ဥပေဒျပဳ မ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီ ရင္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားကို ထိန္းညိႇေပးေနသည့္ ေဒါက္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းေဒါက္တုိင္ ကို ယိုင္လဲသြားေအာင္ လုပ္သလိုျဖစ္ေန ေၾကာင္း ဇြန္ ၉ ရက္ Pen Myanmar ႐ုံးခန္း၌ ျပဳလုပ္သည့္သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ Pen Myanmar ဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးျမင့္ ညိမ္းက ေျပာၾကားသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း ျဖင့္သြားရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳ ေတြ႕ေနၿပီး ဆက္လက္၍ ပိုမိုခက္ခဲမႈ မ်ားရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPD JC) မွ အတြင္းေရးမွဴး၊တအာင္းပေလာင္ အမ်ဳိးသားပါတီေကာ္မတီ၀င္ဦးတာလွေဖ က ဇြန္ ၁၁ ရက္ ျပဳလုပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ လူထုအသံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ေျပာ သည္။