ႏိုင္ငံေရး

အမ်ဳိသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စကားလုံးသက္သက္ ျဖင့္လုပ္ေဆာင္၍မရေၾကာင္း ၈၈ ၿငိမ္း/ ပြင့္မွ ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။ “ရင္ထဲကပဲ့တင္သံမ်ား” မွတ္တမ္း႐ုပ္ ရွင္မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကိုအနာဂတ္ အလင္းတန္းဆုံမွတ္အဖြဲ႕မွ ေမလ ၂၀ ရက္တြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ ခန္းမတြင္ျပဳလုပ္သည့္အခမ္းအနား၌ဦး ကိုကိုႀကီးကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ကြန္ေကာ္ေက်းရြာ အုပ္စုအနီးရွိေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံ ၁၀၀ ခန္႔သည္ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရိမ္ ေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေမ ၂၀ ရက္တြင္ တိမ္းေရွာင္လာၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ မဲစာရင္းမွတ္ပံုတင္ရာ၌ မသန္ စြမ္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔စီစဥ္ထားမႈ အားနည္းခဲ့ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားထံမွ သိရသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပး ေကာ္မရွင္၏ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိအသိုင္းအ ၀ိုင္းႏွစ္ခုၾကားမွ်မွ်တတျဖစ္ေရးေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ အခ်ိန္ယူေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ််ဳပ္၏နာယကဦးတင္ဦးက ေမ ၁၂ ရက္ တြင္ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင္႔ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ျပန္ ၾကည့္သင့္ေၾကာင္း ဘားအံၿမိဳ႕ ဇြဲကပင္ ခန္းမ၌ ေမလ ၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ေရးအႀကံၪဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။