ဓာတ္ပံုမ်ား

ဤသို႔လုပ္ငန္းသဘာ၀အေျခခံမတူညီေသာ အေျခခံပညာေရးမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ဘ၀ကို ပါေမာက္ၡခ်ဳပ္တစ္ျဖစ္လဲ ၫႊန္ခ်ဳပ္မ်ားက စီမံခန္႔ခြဲ သည့္အခါ မရည္ရြယ္ေသာ ေစတနာအမွားမ်ားရွိ ႏုိင္ပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ဳိးမ်ားတြင္ အထက္၏ အၿငိဳျငင္ကိုမခံလို၍ေရငုံေနၾကေသာ အေျခခံပညာ ကိုယ္စားျပဳဆရာႀကီးမ်ားက လြဲမွားေနမႈမ်ားကို ေထာက္ျပ၀ံ့ေသာသတ္ၱိေမြးျမဴၾကရပါမည္။ ဥပမာ ေပးရမည္ဆိုလွ်င္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားကို ၀ိဇ္ၨာ၊ သိပ္ၸံတက္ၠသိုလ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔သြတ္ သြင္းရန္ကိစၥ။

ျမန္မာတုိ႔ ကုိယ့္ထီးကုိယ့္နန္း ကုိယ့္ၾကငွာန္းႏွင့္ ေနထုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရေသာ ဘုရင္ေခတ္၊ နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးတုိ႔၏လက္ေအာက္ ကၽြန္သေပါက္ ဘ၀ႏွင့္ ေနထုိင္ခဲ့ရေသာ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီေခတ္၊ ဒုိင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္၊ ခြဲေရး တြဲေရးႏွင့္ ၉၁ ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးေခတ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ တုိ႔တြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၿပီး မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ထက္သန္ လွေသာေၾကာင့္ တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔အား ရာဇ၀င္၊ မဟာ၀င္၊ ပံုျပင္နိပါတ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္းပါးစကားေျပ စာေပကဗ်ာ ဋီကာဂ႑ိ က်မ္းညိႇလကၤာ၊ မဟာေလး ခ်ဳိး၊ ေဒြးခ်ဳိသျဖန္တုိ႔ျဖင့္ ဇာတိမာန္ ဇာတိေသြး တက္ႂကြေစရန္ ေခတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ေအာင္ အစဥ္အသက္၀င္လႈပ္ရွားတက္ႂကြခဲ့သည့္ ကဗ်ာစာျပဳပုဂ္ၢိဳလ္ ျမန္မာပညာရွိ က၀ိတစ္ဆူ ျဖစ္ေတာ္မူသည့္ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ကြယ္လြန္သည့္မွာ ၂၀၁၆ ခု ဇူလုိင္ဆုိလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၂ ႏွစ္ပင္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပသည္

ယခုအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ႏုိင္ငံသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားစြာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြမွာ မ်က္ႏွာ ငယ္စြာနဲ႔ ပင္ပန္းဆင္းရဲတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ခ လစာနည္းနည္းနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေနၾကရပါတယ္။ သူတို႔ မေပ်ာ္ပါဘူး။ မၾကာမီကာလက အေမစု ထိုင္း ႏုိင္ငံကိုသြားေတာ့ သားတို႔၊ သမီးတို႔အိမ္ျပန္ခ်င္ ပါတယ္အေမဆိုၿပီး ေျပာၾကသံေတြၾကားရေတာ့ မ်က္ရည္၀ဲၾကရပါတယ္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ (၅)ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ဆည္အသစ္မ်ား ထပ္မံတည္ေဆာက္မည္မဟုတ္

ဒုတိယသမၼတႏွင္႕ တပ္ခ်ဳပ္တက္ေရာက္ဂါရ၀ျပဳသည့္ ၆၉ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန့ ႏုိင္ငံေတာ္အခမ္းအနားေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ