ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ျဖစ္ပြားလာ ေသာရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းတိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာ္၊ပုဏ္ၰားကၽြန္း၊ရေသ့ေတာင္ ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္တို႔ရွိ စစ္ေဘး ေရွာင္စခန္း(၁၄)ခုမွ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား (၁)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိေနရပ္မျပန္ႏုိင္ ေသးသူမ်ားရွိေနေၾကာင္း စစ္ေရွာင္ဒုက္ၡ သည္မ်ားကုိအကူအညီေပးေနသည့္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။