အျခား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ အေ၀းေျပး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းမ်ားတြင္ အမ်ားပုိင္ စနစ္က်င့္သံုးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအမ်ား ျပည္သူသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖဲြ႕ YRTA မွ ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၂၀ရက္တြင္ သိရသည္။

လာမည့္ဧၿပီလတြင္ YBS ဘတ္စ္ ကားစနစ္ကို ဒုတိယလႈိင္းအျဖစ္အဆင့္ ျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါ ရီလတြင္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီစနစ္တစ္ ရပ္ျဖစ္ေစရမည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကမီဒီယာ မ်ားအားေျပာၾကားလိုက္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ေဒသၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရခိုင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ AA ၀င္ေရာက္ေနျခင္းကို ပလက္၀ေဒသခံမ်ားက မလိုလားေၾကာင္း သိရ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရွိ သက္တမ္း ၾကာျမင့္ၿပီးေဟာင္းႏြမ္းေနေသာအစားထိုး ေဆာက္လုပ္ရန္လိုအပ္သည့္အေဆာက္ အအံုမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးအဆင့္ အလိုက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ အထိဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြ မ်ားေတာင္းခံၿပီး အဆင့္မီ ေနအိမ္ အေဆာက္အအံုမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအသီးသီးသို႔ အၾကံျပဳသံုးသပ္ ခ်က္အစီရင္ခံစာ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕မွ သိရသည္။