အျခား

မဟာသႀကၤန္ကာလအတြင္း မူးယစ္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ကာမစိတ္ႂကြ ေဆး၀ါး မ်ား သံုးစဲြျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်မရွိေစရန္ ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရအေနျဖင့္ စီမံခ်က္ မ်ားျဖင့္ ေဆးအေရာင္းဆုိင္မ်ား၊ ကြမ္း ယာဆုိင္မ်ား၊ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ ေဆးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစ္ၥည္းဆုိင္မ်ားအား ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးအေရးယူသင့္ေၾကာင္း စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးအသင္းမွဥကၠ႒ ဦးဗအုပ္ခုိင္ က ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ေနာင္ခ်ိဳ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၀မ္ဟိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ကဆီဆံုအုပ္ စုေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေသာလုပ္သေျပ၊ဆီဆံု၊ ပါဟတ္ေက်းရြာမ်ားတြင္ လူသစ္၁၆ဦး ေတာင္းခံထားသျဖင့္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ေဒသခံလူငယ္မ်ားထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ပံေတာင္းေဒသမုိးႀကိဳးျပင္ရြာ တြင္ လယ္သမားမ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ ခတ္ၿဖိဳခြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကမ္း ဖက္မႈအလုိမရွိေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ ကုိမတ္လ၂၇ရက္တြင္ ျပည္ခ႐ုိင္ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားက ျပည္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးရန္၊ လက္ပံေတာင္း ေတာင္စီမံကိန္းမ်ားဖ်က္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ဦးပုိင္ႏွင့္၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီတို႔အား အလုိ မရွိေၾကာင္းကုိ ျပည္ခ႐ိုင္တြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားစုစုေပါင္းလူ ၃၀ ခန္႔က စုေပါင္းဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲသူျပည္သူမ်ားအဆင္ေျပ ေစေရးအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ စက္မႈဇုန္မ်ားကို မတ္ ၂၇ ရက္မွ ဧၿပီ ၂ ရက္အထိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားယာယီပိတ္ ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပို႔ေရး ရွင္းကထုတ္ျပန္သိေပးထားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလက္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းအျဖစ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္၏အႏုိင္ရမဲဆႏ္ၵနယ္ျဖစ္ေသာလွည္း ကူးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂ္ၢိဳလ္အႏုိင္ရမဲဆႏ္ၵနယ္ျဖစ္ေသာေကာ့ မွဴးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းေျမဧရိယာ အမ်ားဆုံးေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမွာ လယ္ယာ က႑အားအမွန္တကယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ရန္အလားလာရွိေသာနယ္ေျမျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။