အျခား

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈအခ်ိဳ႕သည္ ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ဥကၠ႒ ဦးသိန္းၫြန္႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ တည္ၿငိမ္ေသာ ေက်ာက္စရစ္ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚ လာေရးႏွင္႔ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမွ လတ္ တေလာ ခြင္႔ျပဳထားျခင္းမရွိေသးေသာ တိုင္းနယ္နမိတ္ေက်ာ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ ရရွိေရးကိစ္ၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အုတ္၊ သဲ၊ ေက်ာက္၊ ေျမနီ

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြတစ္ရက္ ၅၆၀၀ က်ပ္ရရွိေရးအပါအ၀င္ေတာင္းဆို ခ်က္ငါးခ်က္ျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ က လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလုပ္သမား အင္အား ၃၀၀၀ ခန္႔လမ္းေလ်ာက္ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ျမစ္ ကမ္းနားတန္း၊သန္ပန္ေခ်ာင္းျမစ္ေအာက္ ပိုင္းကမ္းေျခရွိ ေရေအာက္ေျမကို လူလုပ္ ကုန္းေျမေဖာ္ေဆာင္ပါက ေဒသခံမ်ား၏ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ ငါးဖမ္းလုပ္ကြက္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾက ေၾကာင္း ေဒသခံငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားထံမွ သိရသည္။

ရာသီတုပ္ေကြး H1N1 ေရာဂါကာ ကြယ္ေရးႏွင့္ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား ကို အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး၌ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ စိတ္ၱသုခ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအင္စတီက်ဳႏွင့္ ဒဂုံ တက္ၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဥက္ၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တြင္းရွိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူစည္ကားရာ ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္ မ်ားတြင္ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။