အျခား

စာေရးဆရာ ေရႊဖုိးေခါင္ေရးသားသည့္ “မင္းေျမႇာင္မိစၦာ မိတ္ၳီလာ၀င္းထိန္” အမည္ ရွိစာအုပ္အား ဇန္န၀ါရီ ၁၂ရက္တြင္ ၃၄လမ္း အထက္ဘေလာက္ရွိ MJN ႐ံုးခန္း၌ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စာေရးသူေရႊဖုိးေခါင္က ယင္းစာအုပ္ေရးသားရျခင္း ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕က တာ၀န္ယူအခြန္ေကာက္ခံ၊ေပးေဆာင္ေန ေသာ လမ္းမီးထြန္းျခင္းလုပ္ငန္းသည္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမီးမ်ား တိုင္ေစ႔လင္း ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား႐ွိေနၿပီး ေဒသခံျပည္ သူမ်ားအေနျဖင့္ မႈခင္းႏွင့္ ယာဥ္ အႏ္ၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးတို႔အတြက္ လံုေလာက္ေသာ လမ္းမီးအလင္းေရာင္ မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိ ႏွင့္ မိမိအစိုးရအဖဲြ႕အား ဆႏ္ၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာႀကိဳ ဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဇန္န၀ါရီ ၆ရက္တြင္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းက ႀကီးမား သည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ သိရွိရ သည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ အထက္မင္း လွၿမိဳ႕ရွိ မင္းလွခံတပ္ႀကီးသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈမွာ ၂၀၁၆၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ အထိ ၃၇၇၈ ဦးရွိၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ၃၂၂၉ ဦးရွိေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတ သနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (မေကြးဌာနခြဲ) မင္းလွဌာနစိတ္မွ ဒုတိယ ဦးစီးမွဴး ေဒၚလွ၀င္းရီထံမွ သိရသည္။