အားကစား

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အမည္ေပါက္ရရွိထားေသာ ယခင္ အား ကစားပန္းျခံေျမကိစၥအား ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္ လည္ေျဖၾကားေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားလုိက္ေၾကာင္း ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေစာႏုိင္ထံမွ သိရသည္။