ပညာေရး

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တက္ၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲအတြက္ ေျဖဆိုခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကို စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ေနာက္ ဆံုးေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္ မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ ခ႐ိုင္၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္၊ တေကာင္း ၿမိဳ႕အထကေက်ာင္း၌ ဆရာ/ ဆရာမ ႏွင့္ ေက်ာင္းအကူ၀န္ထမ္းမ်ား လိုအပ္ ေနေၾကာင္းသိရသည္။ ေက်ာင္းအက်ိဳး ေတာ္ေဆာင္အသင္းႏွင့္ မိဘဆရာ အသင္း၏တင္ျပခ်က္အရ ခြဲေ၀ ၅၁ ေန ရာအတြက္ လစ္လပ္

ပထမအႀကိမ္ႏုိင္ငံေရးစာေပစာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင့္ မိုးရာသီစာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲ ေတာ္အား သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ထုတ္ေ၀ေရးဦးစီးဌာန၌ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ သံုးရက္တိုင္က်င္းပခဲ့ရာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ မတိုင္မီ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားကို အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကား ခြင့္ရရန္အတြက္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံ ရန္ျငင္းဆန္မႈ အေျခအေနမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ စာရင္း ျပဳစု၍ ပညာေရး၀န္ႀကီးထံ ေပးပို႔သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔ (၁၅)ဖြဲ႔ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ မသန္စြမ္း ကေလးမ်ား ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိေရး လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီထံမွ သိရွိရသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၌ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို တုိက္ဖ်က္ရန္အဓိကက်သည့္လက္နက္မွာ ပညာေရးသာျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္တြင္ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္ ၌ ေျပာၾကားလိုက္သည္။