ပညာေရး

ေရႊပါရမီပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဆ႒မ အႀကိမ္တကၠသုိလ္ပညာသင္ဆုခ်ီးျမႇင့္ ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ေန႔ တြင္ Lotte Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တုိက္ႀကီး ၿမိဳ႕ေစ်းရပ္ (၁) အေျခခံမူလတန္းလြန္ ေက်ာင္းသည္ ၂၀၁၇ ခုမတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ ငလ်င္လႈပ္သည့္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီခဲ့ၿပီး အႏၲရာယ္ရွိအေဆာက္အဦ အျဖစ္သတ္မွတ္၍ စာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ရွမ္းစုရပ္ရွမ္း ေက်ာင္းႀကီးဘုန္ေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕၍ ကေလးမ်ား အား စာသင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး အလင္းေရာင္ ေကာင္းစြာမရဘဲ၊ ေလ၀င္ေလထြက္ မေကာင္း၍ အခင္းမရိွေသာအခန္း၌ သင္ၾကားေနပါသျဖင့္ က်န္မာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္အျပင္ေက်ာင္းသြား

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး ဌာန၊ သမုိင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တုိက္ဌာနက ႏုိင္ငံတကာ စာတမ္း ဖတ္ပြဲအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိး သားျပတုိက္၌ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။