ပညာေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စာၾကည့္တုိက္မ်ား ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္အတြက္ စာ ၾကည့္တုိက္မ်ား ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရ သည့္ အခက္အခဲမ်ားအား အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း Myanmar Book Aid & Preservation Foundation ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာသန္႔ေသာ္ေကာင္းက ေျပာ သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ ရွိ ဦးစီးဌာနအခ်ဳိ႕တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ ရာထူးတုိး မူ၀ါဒမ်ားမွာ မွ်တမႈမရွိေသာ ေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ရာထူးတုိး မွ်တေရး၊ နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းေပးေရးတုိ႔ အတြက္ ဖဲႀကိဳးျပာ ကမ္ပိန္းကုိ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕ ရွိ နည္းပညာ တကၠသုိလ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္း သားမ်ား တက္ၠသိုလ္တက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႏွစ္သက္ရာဆႏၵအတိုင္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရရွိေရး အက်ဥ္းဦးစီးဌာအေန ျဖင့္ စီစဥ္ေပးေစလိုေၾကာင္း ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘ မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္နီးကပ္လာ၍ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္၊ ဗလာစာအုပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသုံး စာေရးကရိယာပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈမ်ား ယခင္လမ်ားထက္ ပိုမိုေရာင္းအားေကာင္းေနေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕ရွိစာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ သိရသည္။