news

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ အေ၀းေျပး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းမ်ားတြင္ အမ်ားပုိင္ စနစ္က်င့္သံုးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအမ်ား ျပည္သူသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖဲြ႕ YRTA မွ ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၂၀ရက္တြင္ သိရသည္။

လာမည့္ဧၿပီလတြင္ YBS ဘတ္စ္ ကားစနစ္ကို ဒုတိယလႈိင္းအျဖစ္အဆင့္ ျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါ ရီလတြင္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီစနစ္တစ္ ရပ္ျဖစ္ေစရမည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကမီဒီယာ မ်ားအားေျပာၾကားလိုက္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ေဒသၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရခိုင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ AA ၀င္ေရာက္ေနျခင္းကို ပလက္၀ေဒသခံမ်ားက မလိုလားေၾကာင္း သိရ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရွိ သက္တမ္း ၾကာျမင့္ၿပီးေဟာင္းႏြမ္းေနေသာအစားထိုး ေဆာက္လုပ္ရန္လိုအပ္သည့္အေဆာက္ အအံုမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးအဆင့္ အလိုက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ အထိဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြ မ်ားေတာင္းခံၿပီး အဆင့္မီ ေနအိမ္ အေဆာက္အအံုမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအသီးသီးသို႔ အၾကံျပဳသံုးသပ္ ခ်က္အစီရင္ခံစာ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ကုန္း ၁၈ရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၂၁) ေဇယ်ာသီရိ အေသာက ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္အလယ္တန္းေက်ာင္း ၌ပညာသင္ၾကားေပးေနသည့္ ဆရာမ မ်ားအား လစာေပးရန္ လစဥ္အခက္ အခဲရွိေနေၾကာင္း ပရဟိတပညာေရး ေက်ာင္း တည္ေထာင္သူ တိုက္အုပ္ဆရာ ေတာ္ ဘဒၵႏၲနႏၵ၀ံသက မိန္႔ၾကားသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကို အစိုးရ ၀ါဒျဖန္႔ပုံစံသေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ ႏွင့္ အစိုးရၾကားေပါင္းကူးေဆာင္ရြက္ေပး မည့္မီဒီယာဗဟု၀ါဒက်င့္သုံးၿပီး ျပည္သူ မ်ားသတင္းအမွန္ျဖစ္ရပ္အမွန္သိေစရန္ အသိပညာဗဟုသုတရရွိေစရန္ အကိုး အကားျပဳေစႏုိင္သည့္ခိုင္မာေသာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ အသိပညာေပးမႈ

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕အနီးရွိ နာဟမ္ပါစစ္ေရွာင္စခန္းႏွင့္ ရွအစ္ယဥ္ စစ္ေရွာင္စခန္းေန စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူ ၄၅၀၀ ေက်ာ္အတြက္ အေရးေပၚက်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အာဟာရေဆး ၀ါးမ်ားလုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၉ရက္တြင္ သိရသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းဘူးခ႐ိုင္၊ မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ကို ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲက်င္းပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕သစ္ ထံမွ သိရသည္။

မေကြးကားကြင္းေျမာက္ဘက္ေပါက္ ေအာင္မဂၤလာအင္ဂ်င္ႏွင့္ စက္ပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ဆီးပင္ ေအာက္ (မဲထီးလမ္းေဘး)တြင္ စြန္႔ပစ္ခံ ရေသာ ခ်က္ႀကိဳးမေႂကြေသးသည့္ရက္ သားကေလးငယ္(က်ား)တစ္ဦးအားဇန္န ၀ါရီ ၂၂ရက္နံနက္ပိုင္းတြင္မေကြးျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံးႀကီးသို႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူရန္ တင္ထားရေၾကာင္းသိရသည္။