ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းက ႀကီးမားသည္႕ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနဟုဆို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းက ႀကီးမား သည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ သိရွိရ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Green Hill ဟုိတယ္ ၌ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္တြင္က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မည္ သို႔ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖိုရမ္ေဆြးေႏြးၾကရာ ယင္းကဲ့သို႔ ထည့္ သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

““ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းက အဓိက ႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္””ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးလွ ေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားေန သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ ယံုၾကည္ မႈမ်ား ပ်က္စီးေနရေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔က ဆိုသည္။

““တိုက္ပြဲေတြႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုက္ လာၾကတာေၾကာင့္ တစ္ဖြဲ႔နဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ မုန္းတီးမႈ၊ သံသယရွိမႈ၊ မယံုၾကည္မႈေတြ ရွိေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ရင္းရင္းနဲ႔ တျဖည္း ျဖည္း ယံုၾကည္မႈေတြ ရရွိလာမွာပါ။ တစ္ ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈရွိဖို႔ထက္ ကိုယ့္ ကိုယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္မႈရွိဖို႔ ပိုအေရးႀကီး ပါတယ္။ ကိုယ္က တကယ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုိခ်င္ရဲ႕လားဆိုတာ ပိုၿပီးအေရးႀကီး ပါတယ္””ဟု KNU မွအေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းကေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား သည္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ တန္းတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစသည္တို႔ ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾက ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

 

မင္းေအာင္ျမင္(ျမစ္မခ)

Date: 
Tuesday, January 10, 2017