ျပည္တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္အသစ္ႏွင့္ တြဲဖက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရသည္မွာ အဆင္ေျပဟု ျပည္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢေျပာဆုိ

ျပည္ၿမိဳ႕ရွိျပည္တက္ၠသိုလ္ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္တာ၀န္ျဖင့္ အသစ္ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ထား ခံရသည့္ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း ႏွင့္ တြဲဖက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရသည္မွာ အဆင္ေျပေၾကာင္းစက္တင္ဘာ ၁ ရက္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ MJN   ႐ံုးခန္း၌ ျပည္ တက္ၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢကျပဳလုပ္ သည့္စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေျပာ ဆိုခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေနျဖင့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းကို ျပည္တက္ၠသိုလ္၌ ခန္႔ထားေပးရန္ဆႏၵရွိၿပီးေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းႏွင့္ ၎တို႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါက ေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ ငန္းမ်ားပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သမဂ္ၢမွအႀကံေပးအဖြဲ႔၀င္ ကိုျမတ္မင္းထက္ကေျပာသည္။

ယခင္ျပည္တကၠသိုလ္ပါေမာက္ၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခင္သီတာႏုတ္ထြက္ေပးရန္ သမဂၢကဆႏၵထုတ္ေဖာ္အၿပီး သုံးရက္ ၾကာတြင္ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ သင္ၾကားေရးကိစ္ၥမ်ားကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း အားဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ (ပါေမာကၡခ်ဳပ္ တာ၀န္)ျဖင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကညာစာျဖင့္ တြဲဖက္တာ၀န္ခ် ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔သမဂ္ၢကညႇိႏိႈင္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚကဆက္သြားမယ္။ အခု အသစ္ေရာက္လာတဲ့ ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ စကားေျပာလည္း ေကာင္းတယ္။ဆရာ့ကိုယံုၾကည္တယ္။ ဆရာနဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔သမဂၢကပြင့္လင္းျမင္သာ စြာအလုပ္လုပ္ေပးသြားရင္ေက်ာင္းရဲ႕ အက်ိဳးပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစမယ္လို႔ယံုၾကည္ တယ္”ဟု ျပည္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢမွအႀကံေပးအဖြဲ႔၀င္ကိုျမတ္မင္းထက္ ကေျပာသည္။

ျပည္တက္ၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခင္သီတာသည္ေက်ာင္းတြင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းျခင္း၊ ေက်ာင္းသား ထုကိုကိုယ္စားျပဳသည့္သမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း၊ အာဏာရွင္ ဆန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ႏွင့္ အေရးယူေပးရန္ ေျမလတ္ေဒသေက်ာင္း သားသမဂၢႏွင့္ ျပည္တကၠသိုလ္မွေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သမဂၢအဖြဲ႕၀င္ တို႔ထံမွ သိရသည္။

“သမဂၢေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရင္ စေန၊ တနဂၤေႏြမွလုပ္ပါလားတို႔၊ ေက်ာင္းဆင္း ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီကေန ည ၉ နာရီမွာ လုပ္ပါလားလို႔သူကေျပာတာရွိတယ္။ ပံုသဏၭာန္မမွန္တာ၊ သမဂၢအခြင့္အေရး ပိတ္ပင္တာေတြ၊ အာဏာရွင္ဆန္တာ ေတြကို ၿခံဳငံုၿပီးဆႏ္ၵေဖာ္ထုတ္ဖို႔ဒီဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကိုခ်မွတ္ခဲ့တာပါ။ ျပည္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာခင္သီတာကို အခုေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္တာအျပင္ ဘယ္လိုအေရးယူတာေတြလုပ္မလဲဆို တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေစာင့္ၾကည့္သြားမယ္” ဟု ျပည္တက္ၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ အႀကံေပးအဖြဲ႔၀င္ကိုျမတ္မင္းထက္က ေျပာသည္။

ျပည္တကၠသိုလ္ပါေမာက္ၡခ်ဳပ္  ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေက်ာင္း၀န္းအတြင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ရာတြင္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳ ခ်က္ေတာင္းခံျခင္းမရွိသျဖင့္ ဦးေဆာင္ သူကိုျမတ္မင္းထက္ကို ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ တပ္ဖြဲ႔မွဴးကတရားလိုျပဳလုပ္ကာၿငိမ္းစု စီဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျခင္း အေပၚ ၎အေနျဖင့္ ရဲစခန္းသို႔သြား ေရာက္အစစ္ေဆးခံမည္မဟုတ္ဘဲလာ ေရာက္ဖမ္းဆီးမည္ဆိုပါကသမဂၢ႐ံုးခန္း ၌ သာအဖမ္းခံမည္ဟုကိုျမတ္မင္းထက္ ကေျပာသည္။     ေအမီေအာင္ (ျမစ္မခ)

 

Date: 
Tuesday, September 4, 2018