ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႔နယ္၊ ေညာင္ေမွာ္ေက်းရြာ၌ ေခ်ာင္းေရတုိက္စားမႈေၾကာင့္ လူေနအိမ္ငါးလုံးႏွင့္ ၀က္ႏွစ္ေကာင္ ေမ်ာပါပ်က္စီး

ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ ေမွာ္ေက်းရြာ၌ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေခ်ာင္းေရတုိက္စားမႈ ေၾကာင့္ လူေနအိမ္ငါးလံုးႏွင့္ ၀က္ႏွစ္ ေကာင္ေမ်ာပါသြားခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ သိရသည္။ 
ျဖစ္စဥ္မွာ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ကုက္ၠိဳကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေညာင္ေမွာ္ ေက်းရြာ၌ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္မိေက်ာင္းေရ ႐ုတ္တရက္က်ဆင္းလာစဥ္ ေခ်ာင္းကမ္း ပါးရွိဦးလူပိန္၏ သံုးပင္ပတ္လည္ သက္ ငယ္မိုး၊ ၀ါးၾကမ္းခင္း၊ ထရံကာ ေနအိမ္ အပါအ၀င္လူေနအိမ္ငါးလံုးႏွင့္ ၀က္ႏွစ္ ေကာင္ေခ်ာင္းေရႏွင့္အတူ ေမ်ာပါသြား ေၾကာင္း သတင္းအရၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွဴးရဲမွဴးတင္ေမာင္ညိဳဦးစီးေသာ တပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ား ေညာင္ေမွာ္ေက်းရြာသုိ႔ သြား ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္အတူ ေရေဘးသင့္အိမ္ေထာင္စုငါးစု မွ က်ားကိုးဦး၊ မ ၁၀ ဦး၊ ေပါင္း ၁၉ ဦး ႏွင့္ ေခ်ာင္းေရတုိက္စားလာပါက ေခ်ာင္း ေရႏွင့္မလြတ္ေသာ ေခ်ာင္းကမ္းပါး အနီးရွိလူေနအိမ္ ၁၁ လံုးမွ အိမ္ေထာင္စု ၁၁ စု၊ က်ား ၂၄ ဦး၊ မ ၂၂ ဦး၊ ေပါင္း ၄၆ တုိ႔အား ေညာင္ေမွာ္ေက်းရြာ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ ေနရာခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ား အား ေရလြတ္ရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
သီဟဘုန္းမုိရ္
Date: 
Tuesday, September 4, 2018