သတင္းမီဒီယာေကာင္စီထံသို့ ေပးပို့လာသည္႕ ကန့္ကြက္စာအားလုံးသည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္႕ မကိုက္ညီသျဖင္႕ ကန့္ကြက္စာ ၆ ေစာင္ကို ပယ္ခ်

သတင္းမီဒီယာေကာင္စီထံသို႔ေပး ပို႔ လာသည့္ ကန္႔ကြက္စာအားလံုးသည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ ကန္႔ ကြက္စာ၆ေစာင္လံုးကိုပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ၂ ရက္တြင္သတင္း မီဒီယာ ေကာင္စီေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႕က ျပဳလုပ္သည့္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားကေျပာ ဆိုလိုက္သည္။

ၾသဂုတ္၁၈ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၀င္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းတခ်ိဳ႕ကို သတင္းသမားတခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္ထားရာကန္႔ကြက္စာ ၆ ေစာင္ လံုးသည္ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ တရားမ၀င္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကိုေရာက္တဲ့ စာ ေတြက တရားမ၀င္တဲ့စာေတြျဖစ္ေနတာ ရယ္။ ျပ႒ာန္ၿပီးသားဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းထား တဲ့အခ်က္ေတြရယ္ေၾကာင့္ပယ္ခ်လိုက္တာ ပါ။ တခ်ိဳ႕တိုင္ၾကားစာေတြက သတ္မွတ္ စည္းကမ္းခ်က္နဲ႔မကိုက္ညီဘူး။ ေဘာင္ ေက်ာ္ထြက္ေနတယ္”ဟု သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႕၀င္ ဦးသီဟေစာက ေျပာသည္။

သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၀င္အျဖစ္ ဦးအုန္းႀကိဳင္၊ ဦးျမင့္ေက်ာ္၊ MWJS  မွ မသူဇာ၊ ဦးကိုကိုတို႔သည္ကန္႔ကြက္ခံရ ေသာ္လည္းကန္႔ကြက္စာမ်ားမွာသတ္မွတ္ ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ ပယ္ခ် လိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ အဆိုပါ ကန္႔ကြက္ခံ ထားရသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ေကာင္စီ၀င္ မ်ားအျဖစ္ဆက္လက္ရွိေနမည္ဟုသတင္း မီဒီယာေကာင္စီေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားထံမွ သိရသည္။

မဲစနစ္ျဖင့္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ျခင္းျဖင့္သာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်ၿပီး ေကာင္စီကခ်မွတ္ထားသည့္ဥပေဒမ်ား ကို ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ တခ်ိဳ႕ ေသာမီဒီယာအဖြဲ႔မ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ အဖြဲ႔၀င္အတိအက်ရွိ/မရွိကိုေကာင္စီ အေနျဖင့္စိစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း မီဒီယာတခ်ိဳ႕ကသံုးသပ္ေျပာဆိုလ်က္ရွိ သည္။         ေအမီေအာင္ (ျမစ္မခ)

 

Date: 
Tuesday, September 4, 2018