မိမိအား ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ၀မ္းေျမာက္စြာႀကိဳဆုိမည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းဆုိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိ ႏွင့္ မိမိအစိုးရအဖဲြ႕အား ဆႏ္ၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာႀကိဳ ဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဇန္န၀ါရီ ၆ရက္တြင္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ စီမံခ်က္ျဖင့္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ  ညေစ်းတန္းကိစၥ ေၾကာင့္ ေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ စည္ပင္ၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္း၊ လမ္းေဘးေစ်းသည္ မ်ားက ဆႏ္ၵျပျခင္းအပါအ၀င္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး  သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အာဏာပိုင္အဖဲြ႕၏ အမ်ားပိုင္ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္စနစ္ေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား၊ယာဥ္ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ကိစ္ၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။““ဒါေတြကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မယ္ဆုိရင္၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုေနမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီဆိုတာကိုျပတဲ့ သေကၤတတစ္ခုျဖစ္လို႔ပါ”” ဟု ရန္ကုန္ တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။ ““ဒီလုပ္ငန္းရပ္ေတြေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြၾကံဳႏုိင္ပါ တယ္။ခရီးသြားျပည္သူေတြမွာလည္း အခက္အခဲေတြၾကံဳႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မ႐ုန္း ကန္ဘူး၊ မျဖတ္သန္း ဘူး၊ မျပဳျပင္ဘူးဆုိရင္ အေဟာင္းထဲမွာပဲ တ၀ဲလည္လည္နဲ႔၊ အျပစ္ေတြေျပာရင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဒီထဲက႐ုန္းထြက္ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ တုိင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕က ရဲရဲတင္းတင္းနဲ႔ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းကို စတင္လုိက္တာျဖစ္ပါ တယ္”” ဟု ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကဆုိသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕ အေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲျခင္းေျခ လွမ္း စတင္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္အား တတ္ႏုိင္သ၍ ျဖည့္ဆည္း ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တြင္ အဆုိပါေျပာင္းလဲျခင္း၏ အသီး အပြင့္မ်ားအား ခံစားရမည္ျဖစ္ကာ ႏွစ္ သစ္အားႀကိဳဆုိသြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ထပ္ေလာင္းကာေျပာဆုိခဲ့ သည္။                       

ၿဖိဳးေအာင္

Date: 
Tuesday, January 10, 2017