သာသနာေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္ ဘာေတြလုပ္ေနလဲ

စာေရးသူ။         ။ဦးဆန္းဆင့္ေထာင္က လြတ္လာၿပီး

            တဲ့ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးဆက္လုပ္ဦးမွာ လား။ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ဘူးလား။ ဦးဆန္းဆင့္ ဘာေတြလုပ္ေနလဲဆိုတာေတြ ျပည္သူေတြ သိခ်င္ ေနၾကတဲ့ ေမးခြန္းေတြျဖစ္ေနလုိ႔ ေျဖၾကားေပးေစ လိုပါတယ္။

ဦဆန္းဆင့္။       ။           ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္ငူေထာင္ကလြတ္

            လာစမွာပဲ မီဒီယာေတြက ႏုိင္ငံေရး ဆက္လုပ္မွာလားဆိုတာ ေမးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ျပည္သူ ေတြ တာ၀န္ေပးရင္ ႏုိင္ငံေရးဆက္လုပ္မွာပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျဖခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလည္း မ၀င္ပါဘူး။ ပါတီ ႏုိင္ငံေရးထက္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးကို ဦးစားေပးၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေထာင္က ထြက္လာလာခ်င္း ရဟန္း၀တ္ၿပီး ရိပ္သာမွာ တရား အားထုတ္ပါတယ္။ ရဟန္း၀တ္က ထြက္လာၿပီးတဲ့ ေနာက္ေတာ့ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ သာသနာေရး ကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ပါတယ္။

စာေရးသူ။         ။ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဘာသာေရး                                ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုေတြကိုလည္း အနည္းငယ္ ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။

ဦးဆန္းဆင့္။      ။ကၽြန္ေတာ္ေထာင္ကထြက္လာၿပီး ပရ

            ဟိတလုပ္ငန္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ခဲ့ေတာ့ အက်ဥ္းခ်ဳံးပဲ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ သီတာကုန္းျမင့္ေက်းရြာမွာ ပင္မလမ္းခင္းရင္း က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ေပ ၅၀၀၀ ေက်ာ္လမ္းကို လမ္းသားအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သီတာကုန္းျမင့္ေက်းရြာမွာပဲ မီးသတ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးကိစ္ၥနဲ႔ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ က်ံဳေပ်ာ္ ၿမိဳ႕၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕၊ အသုတ္ၿမိဳ႕တို႔ရွိ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားနဲ႔ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကိုလည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေရးကိစၥမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မေကြး တိုင္းေဒသရွိ အနာႀကီးေရာဂါသည္မ်ားရွိတဲ့ ရြာမ်ား ကိုသြားေရာက္ၿပီး ေထာက္ပံ့ကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို အမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေမွာ္ဘီ ၿမိဳ႕နယ္မွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ျမန္ ေအာင္နယ္သားအခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး ေဆး၀ါး မကုသႏုိင္လို႔ ေဆး႐ံုပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး ေဆး၀ါးကုသ ေရးကိစၥေတြကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢဖြဲ႕စည္းေရးေတြကို သက္ဆုိင္ရာသမဂၢအသင္း အဖြဲ႕ေတြက အကူအညီေတာင္းလာတဲ့အတုိင္း ျပည္/နယ္တိုင္းမ်ားကို သြားေရာက္ၿပီး ကူညီ ဖဲြ႕စည္းေပးေနပါတယ္။

သာသနာေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရရင္ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕၊ အသုတ္ၿမိဳ႕ မွာ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနတဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကို အမ်ားနဲ႔စုေပါင္းၿပီး ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါ တယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ တံတားဦးအုပ္စု၊ အုန္းပင္ကြင္းေက်းရြာမွာရွိတဲ့ ေအာင္သိဒၶိရွင္၊ ေအာင္ကိစၥရွင္ဘုရားေတြကိုလည္း ေစတီမ်ား မြမ္းမံၿပီး၊ ထီးေတာ္အသစ္တင္လွဴပူေဇာ္ ခဲ့ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာပဲ အင္းတမိအုပ္စု၊ ရွမ္း စုေက်းရြာ၊ က်ဳိက္သလြန္ဘုရားနဲ႔ ႀကိဳ႕ကုန္းေက်းရြာ၊ က်ဳိက္ေဇယ်ံဳေစတီေတာ္ေတြကိုလည္း မြမ္းမံျပဳျပင္ ၿပီး ထီးေတာ္အသစ္တင္လွဴပူေဇာ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခု ဧၿပီလမွာ ဆင္ဆိပ္ရြာ၊ ေရႊဘုန္းျမႇင့္ဘုရား၊ ဆိပ္ ႀကီးကုန္းရြာ ေရႊဘုန္းဆင့္ဘုရား၊ ဆပ္ကြင္းရြာ ေရႊ ဘုန္းပြင့္ဘုရားေတြကိုလည္း ျပဳျပင္မြမ္းမံေရာင္ေတာ္ ဖြင့္ျခင္းနဲ႔ ေရႊထီးေတာ္အသစ္တင္လွဴပူေဇာ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးဘဲ ရန္ကုန္၊ မႏ္ၲေလး၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားရဲ႕ သာသနာေရးကိစၥေတြကိုလည္း ပါ၀င္အက်ဳိး ေဆာင္ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါ တယ္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ေမဃ၀တီေက်ာင္းတိုက္ႀကီးရဲ႕ သာသနာျပဳလုပ္ ငန္းမ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ဓာတ္ေတာ္တိုက္ျပဳျပင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ဆရာေတာ္ရဲ႕ မူလေက်ာင္းေဟာင္း ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳ လုပ္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ေမဃ၀တီေက်ာင္းတိုက္ ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ ရာျပည့္ပူေဇာ္ပြဲသဘင္ က်င္းပေရး၊ တရားပြဲမ်ား၊ ဓမၼစခန္းမ်ား က်င္းပႏုိင္ ေရးေတြမွာလည္း အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔ စည္းေပးၿပီး ခမ္းခမ္းနားနားစည္စည္ကားကားျဖစ္ ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။

စာေရးသူ။         ။ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ဖူးတာကေတာ့ မ်ား

                        ေသာအားျဖင့္၀န္ႀကီးေတြဟာ ကိုယ္ တာ၀န္ယူထားတဲ့ဌာနက အနားယူသြားၾကရင္ အၿပီးနားသြားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဦးဆန္းဆင့္က ေတာ့ သာသနာေရးကိစၥေတြမွာ သာသနာေရး၀န္ႀကီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတုန္းကလုိပဲ အားက်ဳိးမာန္ တက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အျပည့္အစံုကုိ ၾကာသပေတးေန႔ထြက္ Hot News Journal တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ဆရာတုိး(စမ္းေခ်ာင္း)

 

Date: 
Tuesday, August 21, 2018