ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြဆုိတာ ျပည္သူေတြျပန္ဆပ္ရမွာျဖစ္လုိ့ အစုိးရအေကာင္အထည္ေဖာ္တာကုိ ျပည္သူေတြ ေစာင္႕ၾကည္႕သင္႕တယ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ ကမ္ၻာ့ဘဏ္က အတိုးမဲ့ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌ ေမးခြန္းေမးခဲ့ေသာ ဆိတ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

အစ္မေျပာသြားသလုိ ေစ်းေတြကုိ အဓိထားၿပီး လုပ္ မယ္ဆုိရင္ ဘာေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါလဲ။

သဘာ၀ေဘးအႏ္ၲရာယ္ ျဖစ္လာရင္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်း ထဲမွာ ခုိလႈံလုိ႔ရမွာလား။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေစ်းနဲ႔ ေက်ာင္း၀န္းႀကီထဲကုိ ၀င္ေျပးၿပီး ခုိလႈံရမွာ လားဆုိတာကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ေထာင့္ေပါင္းစံုက စဥ္းစား တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်းႀကီးကုိ မျပင္ဆင္ သင့္ဘူးလုိ႔ ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်း တုိ႔၊ သိမ္ႀကီးေစ်းတ႔ုိ ျပင္တဲ့အားလံုးက ႏွစ္စဥ္၊ ႏွစ္စဥ္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ စရိတ္ေတြ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းတဲ့ အထဲမွာ ပါၿပီးသားျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ေငြနဲ႔ ထိန္းသိမ္း သြားလုိ႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကမ္ၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ေခ်းေငြနဲ႔ ျပင္ဆင္မယ္ဆုိရင္ ဒီေခ်းေငြေတြက ျပည္သူေတြက ျပန္ဆပ္ၾကရမွာျဖစ္တယ္။ ေခ်းေငြကိစ္ၥကုိ တင္က တည္းက ျပည္သူေတြအတြက္ ဦးစားေပးတင္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္ဆုိတဲ့ အဆုိကုိ ကၽြန္မ အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြး ခဲ့တာျဖစ္တယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာကုိ ဘယ္ေလာက္ အားရေက်နပ္ပါသလဲခင္ဗ်။

တခ်ဳိ႕ကိစ္ၥေတြက long time ကုိၾကည့္ရပါမယ္။ ေရရွည္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မွသာ ေအာင္ျမင္ တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတဲ့ ကိစ္ၥမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ အျမင္ကေတာ့YBS လုိ ကိစၥမ်ဳိးကုိ တခ်ဳိ႕ ေတြက မေအာင္ျမင္ဘူးလုိ႔ ေျပာတာရွိသလုိ၊ တခ်ဳိ႕ ေတြက ေအာင္ျမင္သြားတယ္လုိ႔ ေျပာတာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုအတြက္ ေအာင္ျမင္သြား မယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ဒီကိစၥက ေရရွည္ၾကည့္ ရမယ့္ ကိစၥမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။ YBS  လုိ ကိစၥမ်ဳိးကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပၿပီးေတာ့ အေျခအတင္ ေဆြး ေႏြးရင္ ကၽြန္မတုိ႔က ဘယ္လုိ အစီအစဥ္ေတြလုပ္ ထား၊ မထသကေန YBS  ကုိ ေျပာင္းမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔က ေထာင့္ေပါင္းစံုကေန ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အစီအစဥ္အမ်ား ႀကီးကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီး အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ ရြက္ထားရင္ေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စံနစ္တစ္ခုကုိ ေျပာင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီထက္ပုိၿပီး ေအာင္ျမင္ မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ အခုဟာက တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရတက္တက္ခ်င္းမွာပဲ သူ႔ရဲ႕ ေခါင္းတစ္ခုတည္း နဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္ သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ဘူးလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။

ကမ္ၻာ့ဘဏ္ ေခ်းေငြေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္တဲ့ အခါမွာ ဘယ္လုိ စည္းၾကပ္မႈမ်ဳိးေတြနဲ႔ သြားသင့္ တယ္ဆုိတာကုိ ဘယ္လုိ အႀကံျပဳခ်င္ပါသလဲခင္ဗ်ာ။

ကၽြန္မတုိ႔ အဲဒါကုိ မသိရပါဘူး။ ကၽြန္မကုိ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေရာ၊ စည္ပင္သာယာ ၀န္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါမွာေရာ ေဒၚစႏ္ၵာမင္းကုိ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ ၿပီးေတာ့ ဒီေငြေတြကုိ ဘယ္လုိသံုးမယ္၊ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတာကုိ ေကာ္မတီ ေတြ ဖြဲ႕ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္မွာပါ။ ဒီေကာ္မတီေတြ ထဲမွာ ထည့္မယ္ဆုိတာကုိ ပါးစပ္နဲ႔ပဲေျပာပါတယ္။ တရား၀င္ စာထုတ္ၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕မယ္ဆုိၿပီး ေျပာေပမဲ့ တကယ္လက္ေတြ႕မွာ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ တာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ဘယ္လုိ အသိ အမွတ္ျပဳျပဳ မျပဳျပဳပါ။ ကၽြန္မတုိ႔ ပါရသည္ ျဖစ္ေစ၊ မပါရသည္ ျဖစ္ေစ စီမံကိန္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ဟာ မ်ဳိးကုိေတာ့ သိထားသင့္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ လက္ရွိ စည္ပင္သာယာ ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ ရွင္းျပသြားတာလည္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစ္ၥ သည္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကုိစား လွယ္ေတြ သိသင့္တယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ မွာ ၀န္ႀကီးေဆြးေႏြးခဲ့တာကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ထုတ္ယူၿပီး ေတာ့ ၾကည့္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကုိ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ ပံုက ဆုိရင္ အမ်ဳိးသား သဘာ၀ ေဘးအႏ္ၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဆုိၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီမွာ ရန္ကုန္တုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဥက္ၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီအဖြဲ႕ထဲမွာ တုိင္း ေဒသႀကီးရဲ႕ အျခားေသာ ၀န္ႀကီးမ်ားလည္း ပါပါမယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀န္က ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ သက္ဆုိင္ ရာ project  စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ သက္ဆုိင္ရာ YCDC  ရဲ႕ အင္ဂ်င္နီယာ ဌာန၊ လမ္းနဲ႔ တံတားဌာန၊ အေဆာက္ အအံုဌာန၊ ဘတ္ဂ်က္ ေငြစာရင္းဌာနေတြက ေဆာင္ ရြက္မယ္ဆုိတာကုိ သိရပါတယ္။

အျပည့္အစံုကုိ ၾကာသပေတးေေန႔ ထြက္ Hot News Journal တြင္ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

မ်ဳိးေက်ာ္

Date: 
Tuesday, December 26, 2017