မွႈခင္း

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမရည္နႏၵာရပ္ကြက္၌ အိမ္အကူ အမ်ိဳး သမီးတစ္ဦးကုိ အိမ္ထဲ၌ ပိတ္ေလွာင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈတြင္ ျပဳလုပ္သူ အမ်ိဳး သမီးႏွစ္ဦးအား မတ္လ ၂၆ ရက္တြင္မႏၱေလးအိုးဘို အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္လုိက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ သက္ငယ္မုဒိမ္း မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ ရည္ ရြယ္၍ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ႀကီးေလးျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးဆႏ္ၵျပဳျခင္း ႏွင့္ မွ်ေ၀ေဆြးေႏြးပြဲအား မတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ ကန္ေတာ္ႀကီးေမွ်ာ္စင္ကၽြန္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။