မွႈခင္း

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိ သုေတသနလမ္းၫႊန္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္းကို ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားရာ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၏ စြဲခ်က္တင္ အမိန္႔အား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အေနာက္ ပိုင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံး၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ရက္ တြင္ ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ား ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေမာင္ေတာေဒသတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သူ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအားႀကိဳး မန္တက္ေဆာင္ရြက္သူ၊ မီဒီယာသို႔အျဖစ္ မွန္မ်ားေျဖၾကားသူသုံးဦးဆက္တုိက္သတ္ ျဖတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေဒါပံုၿမိဳ႕ နယ္ Capital Supermarket အတြင္း အေသးစားေပါက္ကြဲမႈ ၄ ႀကိမ္အထိ ျဖစ္ ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ၂၁ ရက္တြင္ သက္ ဆုိင္ရာရဲဌာနက ဆုိင္အား ျပန္လည္ဖြင့္ လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
က်ား/မေရးရာမညီမွ်မႈႏွင့္ တုိင္းရင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ လူမႈအေျချပဳမီဒီယာမ်ား အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဦးစားေပးေဆြး ေႏြးသြားခဲ့ၾကေသာ မီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးညီ လာခံတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာေဖျမင့္က အစိုးရမွ မီဒီယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သြားမည္ဟု ထပ္မံအတည္ျပဳေျပာ ဆိုခဲ့သည္။
တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ အေဖ်ာက္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၂ ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္တစ္အိမ္ တြင္ အိမ္အကူအလုပ္လုပ္သည့္ မျမင့္ မုိးႏြယ္၊ အသက္( ၁၇ႏွစ္)မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္က ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ၿပီး သံုးရက္အၾကာ တြင္ အျခားရပ္ကြက္၌ ေသဆံုးလ်က္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္ကိစ္ၥ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ ေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကို ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္က ၎မိဘမ်ားေနထိုင္ သည့္ က်ံဳတကင္းေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။