မွႈခင္း

ေမာင္ေတာေဒသတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သူ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအားႀကိဳး မန္တက္ေဆာင္ရြက္သူ၊ မီဒီယာသို႔အျဖစ္ မွန္မ်ားေျဖၾကားသူသုံးဦးဆက္တုိက္သတ္ ျဖတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေဒါပံုၿမိဳ႕ နယ္ Capital Supermarket အတြင္း အေသးစားေပါက္ကြဲမႈ ၄ ႀကိမ္အထိ ျဖစ္ ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ၂၁ ရက္တြင္ သက္ ဆုိင္ရာရဲဌာနက ဆုိင္အား ျပန္လည္ဖြင့္ လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
က်ား/မေရးရာမညီမွ်မႈႏွင့္ တုိင္းရင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ လူမႈအေျချပဳမီဒီယာမ်ား အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဦးစားေပးေဆြး ေႏြးသြားခဲ့ၾကေသာ မီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးညီ လာခံတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာေဖျမင့္က အစိုးရမွ မီဒီယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သြားမည္ဟု ထပ္မံအတည္ျပဳေျပာ ဆိုခဲ့သည္။
တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ အေဖ်ာက္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၂ ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္တစ္အိမ္ တြင္ အိမ္အကူအလုပ္လုပ္သည့္ မျမင့္ မုိးႏြယ္၊ အသက္( ၁၇ႏွစ္)မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္က ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ၿပီး သံုးရက္အၾကာ တြင္ အျခားရပ္ကြက္၌ ေသဆံုးလ်က္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္ကိစ္ၥ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ ေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကို ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္က ၎မိဘမ်ားေနထိုင္ သည့္ က်ံဳတကင္းေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နန္႔ ပုတ္ေက်းရြာအနီးရွိ အုတ္ဖိုမ်ားတြင္ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံေနေသာ လူႏွစ္ဦး ကို တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံလုပ္ လက္ပစ္ဗံုးတစ္လုံးကိုပါ သိမ္း ဆည္းရမိခဲ့သျဖင့္ တရားဥပေဒအရ အေရးယူထားခဲ့ရေပသည္။