NCA ကို လက္မွတ္ထုိးလုိက္ရင္ ငါးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းေအာင္ျမင္ၿပီ က်န္တဲ႕ငါးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းကို စားပဲြ၀ိုင္းမွာ ျငင္းခုံၾကမယ္

Tuesday, January 10, 2017 - 16:00

ဇန္န၀ါရီ ၇ရက္က ကန္ေတာ္ႀကီး Green Hill ဟိုတယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မည္သို႔ေအာင္ျမင္မႈရရွိ ႏုိင္ေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္ က်င္းပခဲ့ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားသူအရပ္ ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ ၁၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ယင္းဖုိရမ္ကို Centre of Development and Ethnic Studies (CDES) မွ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရႊ၀ါေရာင္ဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ(ဦးဇင္းနဂါး)က ၾသ၀ါဒအမွာ စကားမိန္႔ၾကားၿပီး KNU  အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး  ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္း၊ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႕၀င္  ဦးလွ ေမာင္ေရႊ၊  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလူမႈ ေရး၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္း၊ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒး ရွင္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚဂ်ာနန္လေထာ္၊ ႏုိင္ငံ ေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးရန္ေက်ာ္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေနာင္ေက်ာ္တို႔က ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို  တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

တုိင္းျပည္တြင္ မၾကံဳစဖူးၾကံဳရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို လူတုိင္းသိရွိနား လည္ႏုိင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္မ်ားက်င္းပ ၍  ရွင္းလင္းတင္ျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အခမ္းအနားမွဴး ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး ဒုတိယဥက္ၠ႒ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္ မႈန္းက ေျပာၾကားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မွ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ မ်ားက တင္ျပၾကသည္။

““ဒီေလာက္ေကာင္းေနတဲ့ အခင္း အက်င္းမွာ မေရရာမေသခ်ာတာေတြ ရွိ ႏုိင္တယ္။ အားမလို၊ အားမရမႈေတြရွိႏုိင္ တယ္။ သတင္းစီးဆင္းမႈေတြကလည္း အားနည္းတဲ့အတြက္ အလုိမက်မႈေတြရွိ မွာပဲ။ဒါေပမဲ့အခင္းအက်င္းကဒီေလာက္ ေကာင္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၀ိုင္း ႀကိဳးစားၿပီး တြန္းတင္လုိက္ရေအာင္ပါ။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္တယ္ဆုိတာ ေျပာ ေတာ့သာလြယ္တာ။ အင္မတန္ခက္ပါ တယ္။ သတင္းစကားအမွားေတြ၊လႈပ္ရွား မႈအမွားေတြ၊ ဘာသာျပန္တဲ့မွားယြင္းမႈ ေတြေၾကာင့္ ပဋိပက္ၡအသြင္ေတြ ျပန္ျပန္ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေလာက္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအေျခခံေကာင္းေတြ ျပည့္စံုတာ မရွိဘူး။ တုိင္းရင္းသားေတြဘက္က အဆုိ ျပဳတဲ့အခ်က္ေတြအကုန္လံုးကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ မႀကိဳက္စရာလည္းမရွိဘူး”” ဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႕၀င္ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

UPDJC  ႏွင့္ Peace Comission အဖဲြ႕၀င္လည္းျဖစ္သည့္  ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္း ကလည္း ““တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတြနဲ႔ အင္န္အယ္ဒီပါတီဟာ နည္းလမ္း ခ်င္းမတူေပမဲ့  ယံုၾကည္ခ်က္ခ်င္းတူပါ တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔လုိခ်င္တာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔လုိခ်င္တာ တန္းတူညီမွ်မႈျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္ေလာက္ တုိက္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾကတယ္ဆုိတာတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြအားလံုးအသိပဲျဖစ္ပါ တယ္။ NCA ကို လက္မွတ္ထုိးလုိက္ရင္ ငါးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းေအာင္ျမင္ၿပီ။ က်န္တဲ့ ငါးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းကို စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ျငင္း ခုံၾကမယ္၊ ေဆြးေႏြးၾကမယ္””ဟုဆုိသည္။

KNU  အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းကလည္း  ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ရာတြင္အဓိကျပႆနာ မွာ မယံုၾကည္မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္၏ ယံုၾကည္မႈကို  ရရွိဖုိ႔ထက္  မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈကို စတင္တည္ေဆာက္သင့္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေဒသအလုိက္၊ လူ မ်ိဳးအလုိက္၊  အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ေဒသမ်ားခဲြကာေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။             

      

ေဇာ္ျမင့္