၆၆(ဃ) ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ လက္မွတ္တစ္သန္းခန့္ စုေဆာင္းကာအစိုးရႏွင္႕ တပ္မေတာ္ထံသို့ေပးပို့မည္

ေဇာ္မင္း(ျမစ္မခ)
Tuesday, June 27, 2017 - 13:00

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ဖ်က္သိမ္းေရးလက္မွတ္အေရအတြက္ တစ္သန္းခန္႔စုေဆာင္းကာႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားသို႔ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ သတင္းသမားမ်ားကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ ထံမွ သိရသည္။

“အၾကမ္းဖ်င္းကေတာ့ လက္မွတ္ တစ္သန္းေလာက္အထိရေအာင္ေကာက္ ဖို႔စဥ္းစားထားပါတယ္။ အခုနယ္ေတြဆို လည္းပူးေပါင္းပါ၀င္ပါတယ္။ ဖ်က္သိမ္း ေရးလက္မွတ္အတြက္Form ပုံစံေတြနမူ နာပို႔ေပးဖို႔ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးပါမယ္၊ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးပါမယ္၊ သက္ဆိုင္ ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြကိုလည္းေပးပို႔သြား မွာပါ”ဟု ျမန္မာသတင္းသမားမ်ားကာ ကြယ္ေရးေကာ္မတီ၀င္မေမာ္ေလးက ေျပာသည္။

ျမန္မာသတင္းသမားမ်ားကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီကပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ဖ်က္သိမ္းေရး လက္မွတ္စုေဆာင္းပြဲကိုဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးေရွ႕၌ ဇြန္ ၂၃ ရက္မွစတင္ ျပဳလုပ္ေနကာသတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားလည္းလက္မွတ္မ်ားေရး ထုိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပထမကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္ေရွ႕မွာလုပ္မယ္ဆိုတာသူတို႔က ခြင့္မျပဳဘူး။  ၈ မိုင္လမ္းဆုံထပ္ေရႊ႕ေတာ့ လည္းထပ္ၿပီးခြင့္မျပဳဘူး။ ဒီေန႔(ဇြန္ ၂၃ ရက္) လက္မွတ္ထိုးပြဲလုပ္မယ္ဆိုၿပီး ေက်ာက္တံတားကိုတင္ေတာ့လည္း ခြင့္ ျပဳခ်က္မရဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုၿပီးဗဟန္းတရားရုံးေရွ႕ လက္မွတ္ထိုးစုေဆာင္းပြဲစလုပ္တာ ပါ”ဟုမေမာ္ေလးက ဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာသတင္းသမားမ်ားကာကြယ္ ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ဖ်က္သိမ္းေရးပထမအဆင့္ျဖစ္ေသာလက္ ပတ္ျဖဴလႈပ္ရွားမႈၿပီးစီးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္ေသာလက္မွတ္စုေဆာင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးတတိယအဆင့္တြင္ အျခား ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အစိုးရထံလက္မွတ္မ်ားေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

 

ေဇာ္မင္း(ျမစ္မခ)