ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအဆင့္ဆင့္တို့အပါအ၀င္ အားလံုးျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္

Tuesday, July 24, 2018 - 13:30

ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ႏိုင္ေရးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ  အဆင့္ဆင့္တို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍မရသျဖင့္ အားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ သိရွိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ လစ္လပ္ ေနရာ ၁၃ ေနရာ၌ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

““ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးဟာ ေကာ္မရွင္နဲ႔ ေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အဆင့္ဆင့္တို႔နဲ႔သာ ေဆာင္ ရြက္လုိ႔ မရပါ။  သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ ေအာင္ျမင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလံုးနဲ႔အဆင္ေျပေခ်ာ ေမြ႕မယ့္ ဆက္ဆံေရးရွိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကိုေစတနာထားၿပီး ဘက္လိုက္မႈ၊ အဂတိ ကင္းစြာျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵအမွန္ျဖစ္ေစ ေရး ေဆာင္ရြက္ၾကေစလုိပါတယ္။ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရွိတဲ့ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ခဲြမ်ားအေနနဲ႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္နဲ႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမရွိတဲ့ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားအေနနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားၾကပါ””ဟု ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠ႒မ်ား၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး  အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၉နာရီတြင္ ေတြ႕ဆံု စဥ္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမည္ စာရင္းကို တင္သြင္းထားၾကၿပီးျဖစ္ကာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို  စိစစ္ အတည္ျပဳရာတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ အခ်ိန္ကာလအတြင္းၿပီးစီးေရး လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ၊ ျပည္ေထာင္စုေကာ္မရွင္တို႔ႏွင့္ တင္ျပညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္ နယ္(ေတာင္ပိုင္း)အတြင္းရွိ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္က်င္းပေပးမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏ္ၵနယ္ေလးေနရာမွာ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြႏွင့္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ တစ္ေနရာမွာကခ်င္ျပည္နယ္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မဲဆႏ္ၵနယ္ အမွတ္(၂)တို႔ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ေနရာ မွာ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏ္ၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ တမူးၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မဲဆႏ္ၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏ္ၵနယ္အမွတ္(၁)၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ ရေသ့ ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မဲဆႏ္ၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသ ႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)ႏွင့္ မႏ္ၱေလး တုိင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏ္ၵနယ္တုိ႔တြင္   ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပဲြ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လစ္လပ္မဲဆႏ္ၵနယ္(၁၃)ေနရာတြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုုိယ္စားလွယ္ဦး၀င္းျမင့္က ႏုုိင္ငံေတာ္ သမ္ၼတျဖစ္သြားသည့္အတြက္ လစ္လပ္ တစ္ေနရာ၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏ္ၵနယ္ အမွတ္ (၂) ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္က ႏုတ္ထြက္သျဖင့္ လစ္လပ္တစ္ေနရာ ျဖစ္ၿပီး က်န္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ကုိယ္စား လွယ္မ်ား ကြယ္လြန္သြားသည့္အတြက္ လစ္လစ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။                  

    ျမစ္မခ