ေထာင္ထဲက စည္းလုံးညီၫြတ္မႈမ်ဳိး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ဦးကိုကိုႀကီးဆုိ

Tuesday, December 27, 2016 - 16:45

ေထာင္ထဲကစည္းလုံးညီၫြတ္မႈမ်ဳိး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္မွသာ ဒီမိုက ေရစီေရွ႕ခရီးေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ၂၅ရက္တြင္ ေတာင္၀င္ႏွင္းဆီ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္သာယာ၀တီ အက်ဥ္း ေထာင္ Anti Labour  တုိက္ပြဲ ၂၇ႏွစ္ ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတြင္၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမွဦးကိုကိုႀကီးကေျပာၾကားသည္။

ယင္းအခမ္းအနားသို႔ဦးကိုကိုႀကီးႏွင့္ အတူႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ (FPPS)  မွ ဦးထြန္းၾကည္၊ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေအာင္ႏွင့္ ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္ တို႔တက္ေရာက္ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ္ေရာက္ရွိေနသည့္ေနရာကိုေရာက္ ေအာင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ေျခရာမ်ားအား မေမ့ရန္လိုေၾကာင္း၊ ေထာင္တြင္းစည္းလုံး ညီၫြတ္မႈမ်ဳိးအျပင္မွာ  ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီး ကေျပာသည္။

“ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ့ေနရာကိုဘယ္ လိုျဖတ္သန္းလာသလဲဆုိတဲ့ ေျခရာေတြ ကို မေမ့ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီေျခ ရာေတြကို ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ ေရာက္ေနတဲ့ေနရာမွာ အလိုလုိပဲေရာက္ လာသလိုလိုထင္ေနရင္ေတာ့ ေရွ႕ဆက္ လွမ္းဖို႔အတြက္အေျခအေနမေကာင္းဘူး။ အခုလူငယ္ေတြက ႏုိင္ငံေရးဆုိတာဘယ္ လိုထင္ေနသလဲဆိုေတာ့ ကားေတြနဲ႔ လွည့္၊၀တ္စုံေတြ၀တ္၊တီးၾကမႈတ္ၾကသီခ်င္း ေတြဆုိၾကနဲ႔ ေပ်ာ္စရာပဲလို႔ထင္ေနၾက တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တုိက္ခဲ့ရတဲ့ တုိက္ ပြဲေတြကို အခုလူငယ္ေတြသိေအာင္သမုိင္း တန္ဖိုးကိုနားလည္ေအာင္ျပန္ျပန္ေျပာေန ရျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔ေထာင္ထဲမွာ ေရ ေလာင္းအိမ္သာနဲ႔၊ ကြပ္ပ်စ္နဲ႔၊ ေရသန္႔စက္ နဲ႔၊ စာဖတ္ခြင့္နဲ႔ ေနလို႔ရေအာင္ဒီတုိက္ပြဲ ေတြ တုိက္ခဲ့ရတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ သိ ေစခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးလည္း ေထာင္ထဲကလိုစည္းလုံးညီၫြတ္မႈမ်ဳိးျပန္ လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္မွသာ ဒီမိုကေရစီ ေရွ႕ခရီးေျဖာင့္ျဖဴးႏုိင္မယ္”ဟု ဦးကိုကိုႀကီး ကဆုိသည္။

ေရႊတြံေတးဆရာေတာ္ကလည္း ယခုလိုအခမ္းအနားမ်ားလုပ္၍ ညီၫြတ္ ေရးတည္ေဆာက္ကာပုိမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ႏုိင္ငံေရးလူမႈေရးမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းမိန္႔ၾကားခဲ့ၿပီးအခမ္းအနားက်င္း ပရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုကိုေဇာ္ျမင့္ ကရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရကပင္လွ်င္ေပးအပ္ခဲ့ရသည့္ႏုိင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္ သိက္ၡာအတြက္ စစ္အစိုးရလက္ေအာက္ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားထံအျပင္းအထန္ ေတာင္းဆိုတုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည့္သမုိင္း အမွန္တရားအား လက္ဆင့္ကမ္းရွင္သန္ ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏အက်ဳိး စီးပြားအတြက္ ႏုိင္/က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားစု စည္းညီၫြတ္စြာဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတရားမွ်တမႈအတြက္ က်ရာအခန္း က႑တြင္ ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ေရးရည္ရြယ္   ခ်က္သုံးရပ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။                    ေျမ႐ိုင္း