အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ေၾကညာခ်က္ အတုျပဳလုပ္သူကုိ တရားစြဲဆိုမည္မဟုတ္ဟုဆို

ၿဖိဳးေအာင္
Tuesday, June 27, 2017 - 13:00

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဗဟို အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ သူရ  ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒါက္တာေအးဇံတုိ႔အား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးလိုက္သည္ဆုိေသာ ေၾကညာခ်က္သည္အတုတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေၾကညာခ်က္အတုထုတ္ျပန္ေရး သားသူကုိ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရန္ အစီ အစဥ္မရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD  အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးၪဏ္၀င္းက ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ေျပာ သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပထမ ဗဟိုေကာ္မတီ (သတၱမ) အႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းက်င္းပေနစဥ္အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္သည္ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

“ကၽြန္ေတာ့္ကိုမေန႔ကညကတည္းက ကၽြန္ေတာ့္ကို မီဒီယာေတြစေမးကတည္း ကိုက ဒါကိုထပ္မေမးခ်င္ဘူး။ ထပ္လည္း မေျပာခ်င္ဘူး။ ဒါကအတုပါလို႔ ကၽြန္ ေတာ္ေျပာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္သူမဆုိ အားလုံးသိပါတယ္။ ေသခ်ာေအာင္လို႔ အခုထပ္ေျပာပါမယ္။ ဒါဟာ လုံး၀အတု ပါ။ တရားစြဲဖို႔ကိစ္ၥက တစ္စုံတစ္ရာ ရာဇ ၀တ္မႈေပၚေပါက္တယ္ဆုိရင္ တရားစြဲဖုိ႔ အလုပ္က နစ္နာသူ တစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ တာ၀န္ပါ။ ဒါေပမဲ့ နစ္နာသူမွမဟုတ္ဘူး။ ဘယ္သူမဆုိလုပ္လို႔ရတယ္။ အစိုးရလည္း လုပ္လို႔ရတယ္။ ရာဇ၀တ္မႈဆုိတာကို ျပည္သူလူထုကိုယ္စား အစိုးရကတာ၀န္ ယူတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီကိစ္ၥကို ကၽြန္ ေတာ္က တရားစြဲတာမစြဲတာက အေရး မႀကီးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာ ရရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ဘာမွ မတုံ႔ျပန္ ဘူး။ တရားစြဲဖို႔ အစီအစဥ္မရွိဘူး။ ကိုယ့္ အလုပ္နဲ႔ကိုယ္ အလုပ္မ်ားေနတဲ့ အေျခ အေနမွာ တရားစြဲဖို႔အလုပ္လည္း လုပ္ႏိုင္ မွာမဟုတ္ပါဘူး”ဟု NLD  အတြင္းေရး မွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးၪဏ္၀င္းကေျပာသည္။

 

အဆိုပါေၾကညာခ်က္အတုထြက္ေပၚ လာျခင္းမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ ျပည္သူၾကားအထင္အျမင္ လြဲမွားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ (NLD) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕၀င္ဦး၀င္းထိန္ကေျပာသည္။

“အတုဘာလို႔ထြက္လဲေျပာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ကလုပ္သမွ်ကို မ်က္လုံးေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ေနတဲ့အဖြဲ႕ေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ ေတြက အခြင့္အေရးရတာနဲ႔ ပုံမွား႐ိုက္ၿပီး ေတာ့ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနတာ”ဟု (NLD) ဗဟို အလုပ္မႈေဆာင္အတြင္းေရး မွဴးအဖြဲ႕၀င္ဦး၀င္းထိန္ကထပ္ေလာင္းေျပာ သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပထမဗဟိုေကာ္မတီ (သတၱမ) အႀကိမ္ ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ျပည္ေထာင္ စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း ၁ ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ အဆင့္ဆင့္တြင္လို အပ္ေသာေရးရာေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္း  မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊အခါအားေလ်ာ္စြာႏုိင္ငံ ေရးအဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီလစဥ္ေၾကးအား ႏွစ္စဥ္ေၾကးအျဖစ္ေျပာင္းလဲေကာက္ခံ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီလူငယ္ညီလာခံ အားက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊လိုအပ္ေသာ   စည္း႐ုံးေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ေရးရာေကာ္မတီ အျဖစ္ဖဲြဲ႕စည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံး ျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး ပထမဗဟိုေကာ္မတီ (သတ္ၱမ) အႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတင္သြင္း ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏အစီရင္ခံစာမ်ား ကို မွတ္တမ္းတင္သည့္ကိစ္ၥအရပ္မ်ား သာအဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။    

         ၿဖိဳးေအာင္