ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီအား ျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားရန္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္

Tuesday, July 10, 2018 - 15:30

““ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီ””အား ““ျပည္သူ႔ပါတီ””အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ အမည္ ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားရန္ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီမ်ား၏ ““စုံညီ”” အစည္းအေ၀းကုိ မႏ္ၱေလးၿမိဳ႕ ၇၇လမ္း၊ ၃၄ ႏွင့္ ၃၅ လမ္းၾကားရွိ Golden City Light Hotel ၌ ဇူလိုင္ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ကာ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူ႔ပါတီအမည္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

““ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈ ကိုလည္း ထင္ဟပ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပါတီရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားအတြက္  လုပ္ရမယ္။ ျပည္သူလူထုကို မ်က္ႏွာမူရမယ္ဆိုတဲ့ မူလခံယူခ်က္နဲ႔ကိုက္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔ ပါတီလို႔ ေပးလိုက္တာပါ။ အားလံုး သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ေပးတာပါ””ဟု ျပည္သူ႔ပါတီ၏ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔ပါတီအေနျဖင္႔ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ရန္ မမီေတာ့ ေသာေၾကာင္႔ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

““ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔က ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို မမီေလာက္ေတာ့ ဘူး။ သူတို႔က ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကိုပို႔တဲ့ စာမွာကိုက ေမလ ၈ ရက္ေန႔၌ တရား ၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားသာ ၀င္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပါတီအေနနဲ႔ေတာ့ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ၀င္လို႔မရေတာ့ဘူး။ ပါတီ အေနနဲ႔ေတာ့ အခြင့္အလမ္းရရင္ ၀င္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခ်င္တယ္။ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီ အေနနဲ႔၀င္ၿပိဳင္လို႔မရေတာ့ဘူး။ ဘာလို႔ဆို ႏိုင္ငံေရးပါတီဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕မူ၀ါဒကို ျပည္သူလူထုကို ခ်ျပမယ္။ ဒါကႏိုင္ငံေရး ပါတီဘက္က အခြင့္အလမ္းေပါ့။ ျပည္ သူလူထုဘက္ကလည္း ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုရမယ္။ ဒါဒီမိုက ေရစီရဲ႕အေျခခံအႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့အတြက္ အခြင့္အလမ္းရရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခ်င္တယ္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရခဲ့ဘူး။ ၂၀၂၀ အတြက္ပဲ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမွာေပါ႔””ဟု ျပည္သူ႔ပါတီ၏ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္ကေျပာသည္။

““ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႕ပါတီ”” ၏ အမည္၊ အလံႏွင့္ တံဆိပ္တို႔ကို ႏိုင္ငံ တကာေရာက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္အင္အားစု အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ၈၈ ကာလတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ သူမ်ား အပါအ၀င္ လူ ၂၀၀ ခန္႔က ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ပါတီ အမည္၊ အလံ၊တံဆိပ္မ်ားျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပး ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္က ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင္႔ အမည္ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပါတီမွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထား မႈကို ဇူလိုင္ ၁၃ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားရန္  ျပည္ေထာင္ စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကညႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေအမီေအာင္(ျမစ္မခ)