ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ခ်ည္းပဲမဟုတ္ပါ ဗမာေတြအပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုဖြားအားလုံးအတြက္ပါဟု ခြန္ျမင္႕ထြန္းဆို

Tuesday, January 3, 2017 - 17:30

လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ဖက္ဒရယ္ စနစ္မွာတုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ခ်ည္းပဲ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဗမာေတြအပါအ၀င္ျပည္ ေထာင္စုဖြားအားလုံးအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ဥက္ၠ႒ခြန္ျမင့္ထြန္းက “ဤခရီး (ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး) နီးၿပီလား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြး ေႏြးေဟာေျပာသည့္အသိပညာမွ်ေ၀ပြဲ တြင္ေျပာၾကားသည္။

“ဤခရီး (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး) နီးၿပီလား” အသိပညာမွ်ေ၀ပြဲကို ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕ ေရႊပ်ားရည္ခန္းမ၌ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ သာယာ၀တီခ႐ိုင္ႏုိင္ငံ   ေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကပူးေပါင္း စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဦးလွေမာင္ေရႊ (အၾကံ ေပး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ)၊ ခြန္ျမင့္ထြန္း (ဥကၠ႒၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္)၊ ဦးရန္ေက်ာ္ (ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူ)တုိ႔ကဦးေဆာင္ေဆြး ေႏြးေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။

NCA  ကိုရခဲ့သည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးနီးဖို႔အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ကိုယ့္မွာရွိသည့္အမွန္တရားကို သူကအသိအမွတ္ျပဳဖို႔လိုသကဲ့သို႔သူ႔မွာရွိ သည့္အမွန္တရားကိုကိုယ္ကအသိအမွတ္ ျပဳဖို႔လိုေၾကာင္း၊ အာမခံခ်က္မ်ားအျပည့္ အ၀ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္တုိ႔ကိုအေျခခံသည့္ျပည္ေထာင္စုဆုိ သည္မွာ တုိင္းရင္းသားအားလုံး၏လိုလား ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ခြန္ျမင့္ထြန္း ကေျပာသည္။

“NCA  ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔အခြင့္ အလမ္းကို ဖန္တီးႏုိင္လုိက္တာျဖစ္ပါ တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးနီးလာတဲ့အခ်က္ ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေတာ္လွန္ေရးကို အစိုးရကလက္ခံေပးၿပီး NCA ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္နဲ႔ အညီ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ားအျပည့္အ၀ရွိတဲ့ ဒီမိုက ေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စု။ဒါလက္နက္ကိုင္ကိုင္မကိုင္ ကိုင္ကိုင္ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းရင္သားအား လုံးရဲ႕ လိုလားခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မ ေတာ္ရဲ႕ မူကိုကၽြန္ေတာ္တို႔က လက္ခံေပး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕မူကိုလည္း တပ္မေတာ္ ကလက္ခံေပးတယ္၊ ၿပီးေတာ့ အလယ္မွာ ေလာကပါလတရားနဲ႔ ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ NCA  ကိုလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသႀကီး တယ္။ ငယ္တယ္မခြဲျခားဘဲ လူမ်ဳိးစုေတြ အတြက္ တန္းတူခြင့္ေပးတာဖက္ဒရယ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဆိုတာ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ခ်ည္း ပဲမဟုတ္ပါဘူး။ ဗမာေတြအပါအ၀င္ျပည္ ေထာင္စုဖြားအားလုံးအတြက္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဥက္ၠ႒ခြန္ျမင့္ထြန္းကဆိုသည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးရန္ေက်ာ္ကလည္းကိုယ့္အစိုးရကိုယ့္ သေဘာထားတစ္ခုတည္းကိုအေသဆုပ္ကိုင္  ၿပီးေဆြးေႏြးၾကမည္ဆိုလွ်င္မေအာင္ျမင္ သည့္သင္ခန္းစာမ်ားအတိတ္တြင္ရိွခဲ့ ေၾကာင္းေျပာသည္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံျပင္ ဆင္ေရးေကာ္မတီ၀င္ UPDJC အတြင္း ေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ အၾကံေပးပုဂ္ၢိဳလ္ဦးလွေမာင္ေရႊကလည္း ယေန႔ေလာက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးနီးဖို႔အခြင့္ အလမ္းဘယ္ေသာအခါမွမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“၆၈ ႏွစ္ေလာက္ၾကာတဲ့ ျပည္တြင္း စစ္မွာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ပဲရွိေသးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳအရေျပာရမယ္ဆုိရင္မလုံ ေလာက္ဘူးဆိုေပမဲ့ ဒီေန႔ေလာက္ အခြင့္အလမ္း  နီးဖို႔အခြင့္အလမ္းဘယ္ ေသာအခါမွမရွိခဲ့ဘူးလို႔ ေျပာလိုပါတယ္။ နီးတယ္ေ၀းတယ္ဆိုတာကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ ခုပါပဲ။ မတူတဲ့ ႐ႈေထာင့္ေတြမွာေ၀းတာ လည္းရွိခ်င္ရွိမယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ တယ္။ စကားတစ္ခြန္းရွိပါတယ္။ No Peace No Democracy ပါ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းဖို႔ႀကိဳးပမ္း ေနတဲ့အေျခအေနမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာ ေၾကာင့္ ဒီအခ်ိန္မွာ နီးသလဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာႏုိင္သလဲဆိုရင္ NCA  စာခ်ဳပ္ဆိုတာ တုိင္းရင္းသားေတြတင္တာပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လမွာညိႇႏႈိင္းၿပီးစီးခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္း သားေတြလိုခ်င္တဲ့ပုံစံ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ ၀င္လို႔ပါပဲ။ အခုစစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနတဲ့ တုိင္း ရင္းသားေတြအကုန္လုံးဟာ ညိႇႏႈိင္းတဲ့ အထဲပါၿပီးသားပါ။ လက္မွတ္သာမထိုး ႏိုင္ေသးတာပါ။ ဒီေန႔ေပၚလာတဲ့ အစိုးရ သစ္ရဲ႕ထူးျခားတာက လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံ မႈကိုအမ်ားႀကီးရထားတဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း  ေရးအတြက္အေျခခံေကာင္းျဖစ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတုိက္အခံဘ၀ကလာတဲ့ အစိုးရျဖစ္တဲ့အတြက္ တုိင္းရင္းသားေတြ ကလည္း အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးရွည္ကိုနီးသ ထက္နီးေအာင္သြားႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္”ဟု ဦးလွေမာင္ ေရႊကဆိုသည္။

NCA Road Map မွာအဆင့္ ၇ ခု  ရွိေၾကာင္း၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ မူေဘာင္မ်ားျပင္ဆင္၍ အမ်ဳိးသားအဆင့္  ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံလုပ္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္အတည္ျပဳျခင္း၊အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ယင္းအသိပညာမွ်ေ၀ပြဲသို႔ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၀င္မ်ား၊ သာယာ၀တီခ႐ိုင္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ား အပါအ၀င္ပရိသတ္ ၃၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။     ေဇာ္ျမင့္