တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကြယ္လြန္သြားေသာ္လည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵနယ္စာရင္းေၾကညာျပီးျဖစ္၍ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ား အက်ံဳးမ၀င္ဟုဆို

Tuesday, December 20, 2016 - 10:15

မႏ္ၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ ခ႐ိုင္၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏ္ၵနယ္ အမွတ္(၁)တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဆန္း၀င္းသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ အသည္း ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ ေသာေၾကာင့္လစ္လပ္သြားေသာေနရာ၌ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ထပ္မံ အစားထိုးျဖည့္စြက္ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ ေပးရန္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဒုဥက္ၠ႒ဦးစိန္းေဌးက ေျပာသည္။

““ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္း NLD ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြန္းဦးကေျပာပါတယ္။ ဦးေအာင္ ဆန္း၀င္း သၿဂႋဳဟ္တဲ့ေန႔တုန္းက ကြၽန္ ေတာ္တို႔လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒နဲ႔ေရာ၊ တိုင္း NLD  ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြန္းဦးနဲ႔ေတြ႕ တဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီေနရာက အခ်ိန္ရတဲ့ အတြက္  အစားထိုးျဖည့္စြက္တဲ့ကိစၥ ေကာ္မရွင္က ေနထြက္ခ်င္လည္းထြက္ လာပါလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ေျပာပါတယ္””ဟု ဦးစိန္ေဌးကေျပာသည္။

တိတိက်က်ေျပာႏိုင္ျခင္းေတာ့ မရိွ ေသးေၾကာင္းကို ““တိတိက်က်ေတာ့ မေျပာႏိုင္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းNLD ဥကၠ႒ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲဒီအတိုင္း ၀ိုင္း ေမးတဲ့ခါက်ေတာ့ တိုင္း NLD ဥကၠ႒က အဲဒီတိုင္းပဲ အခ်ိန္ရပါေသးတယ္။ သံုးလ ေလာက္အခ်ိန္ရတဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္ အစားထိုးျဖည့္စြက္ၿပီး ေကာ္မရွင္က ထပ္ ထုတ္ျပန္ရင္လည္း ထုတ္ျပန္လိမ့္မယ္လို႔ အဲဒီအတိုင္းပဲေျပာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ႏႈတ္အားျဖင့္တင္ျပျခင္းပါ။ အဲဒီလို ေတာ့ ေျပာသြားပါတယ္””ဟု ဦးစိန္ေဌးက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေရြး ေကာက္ပြဲလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး  ဗဟိုေရြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္မဲဆႏၵနယ္မ်ားစာရင္းကို ေၾက ညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျပီးျဖစ္၍ ေနာက္ပိုင္းမွ ျဖစ္လာသည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲရက္တြင္ ထည့္သြင္း က်င္းပႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ကိုကိုက ေျပာသည္။

““သူဆံုးသြားတဲ့ရက္က ေရြးေကာက္ ပြဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီးတဲ့ရက္ျဖစ္သြား ၿပီ။ မဲဆႏ္ၵနယ္ေျမကို ေၾကညာၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္းမွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ေတြက အက်ံဳးမ၀င္ ဘူး။ တစ္ခုေတာ့ ရိွတာေပါ့။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရေရာ၊ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒအရေရာေပါ့ေနာ္။ ဥပေဒအရေရာေျပာရလို႔ရိွရင္ သူက ဒီလို လစ္လပ္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ေျခာက္လ အေတာအတြင္းမွာ ဒီမဲဆႏၵနယ္ေျမကို လုပ္မယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲအေနနဲ႔ ျပန္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွတယ္”” ဟု ဦးတင္ကိုကိုကေျပာသည္။

ထိန္ထိန္လင္း