ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆန့္က်င္ေရးကုလစာခ်ဳပ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ား ေတာင္းဆို

ေဇာ္ျမင့္
Tuesday, June 27, 2017 - 12:45

လူမဆန္စြာရက္စက္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီစြာအျပစ္ေပးမႈတို႔ကိုဆန္႔ က်င္သည့္ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAT)  တြင္ ျမန္မာအစိုးရပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆုိေပးရန္ ဇြန္ ၂၆ ရက္ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ၌ က်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံ အေရးအက်ဥ္းသားမ်ား  ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) အပါအ၀င္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေလးဖြဲ႕ကေတာင္း ဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားသို႔အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕အစည္း  မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕တက္ေရာက္ၾကၿပီး ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားၾကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရ သူအမ်ဳိးသမီးေလးဦးက ၎င္းတုိ႔၏အျဖစ္ အပ်က္မ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

“လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၅ မွာ တိတိက်က်ေဖာ္ၫႊန္းထား တာရွိပါတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုလို႔ရွိရင္ မည္သူ႔ကိုမွ မတရားႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လူမဆန္ စြာရက္စက္စြာဆက္ဆံျခင္း၊အျပစ္ေပးျခင္း မျပဳခြင့္ဆုိၿပီးေတာ့ အတိအလင္းေဖာ္ျပ ထားတာရွိပါတယ္။ အခုလိုမ်ဳိးအခမ္းအနား ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေနာင္ေတာ္ေတြ ဟာ ဒီလိုမ်ဳိးႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈေတြခံခဲ့ရ တယ္။ စိတ္ကို ညႇဥ္းဆဲတာလည္းခံခဲ့ရ တယ္။ ကိုယ္ကာယကို ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း တာလည္း ခံခဲ့ရတယ္။ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ညႇဥ္းပန္းခံခဲ့ရတဲ့ညီေနာင္ေတြရွိပါတယ္။ ဥပေဒျပဳတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံရ တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းလမ္းတစ္ခုေပး ပါမယ္။ အဲဲဒါဘာလဲဆုိေတာ့ ဘယ္သူ မဆုိအိမ္အကူေလးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ကေလးအလုပ္ သမားေလးပဲျဖစ္ျဖစ္တကယ္ကိုႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းခံရတယ္။ လူသားမဆန္စြာျပဳမူ ခံရတယ္ဆုိလို႕ရွိရင္အဓိကအေျခခံ အေၾကာင္းတရားရွိတဲ့ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးေတြ၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊တာ၀န္ရွိတဲ့လူအသီး သီးကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားၾကပါ။ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းစရာအျဖစ္ဆိုး၊အိပ္မက္ ဆုိးေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ခံခဲ့ရပါတယ္။ အခု လိုေျပာင္းလဲလာတဲ့အေျခအေနတစ္ရပ္ မွာေတာ့ ဒါေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိ႔ရပါၿပီ။ အစိုးရ အေနနဲ႔ တတ္ႏုိင္သမွ်အေရးယူေဆာင္ ရြက္မႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီဆုိတဲ့ အေၾကာင္းဒီေနရာကေနေျပာၾကားလိုပါ တယ္”ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးသန္းႏုိင္ဦးကေျပာ သည္။

အခမ္းအနားကို လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္  တမ္းကြန္ရက္(ျမန္မာႏုိင္ငံ) ND-Burma? ၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကူညီ ေစာင့္ ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) ၊ အမ်ဳိးသမီး မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျမန္မာႏုိင္ငံ (WLB) ၊ ၀ိမုတ္ၱိ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၊ အာရွတရားမွ်တမႈႏွင့္ အခြင့္အေရး(AJAR) အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။         

 ေဇာ္ျမင့္