စုေပါင္းအင္အားဆုိသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင္႕ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးလႈပ္ရွားမႈစတင္

Tuesday, September 11, 2018 - 17:15
ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားလုပ္သည့္ေနရာ တြင္ အစိုးရတစ္ရပ္တည္း လုပ္၍မရ ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးေႂကြးေၾကာ္သံ မွာ စုေပါင္းအင္အားျဖစ္ေၾကာင္း သမ္ၼတ ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္၏ လစ္လပ္မဲဆႏ္ၵနယ္ျဖစ္ သည့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ယွဥ္ ၿပိဳင္မည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ ဦးတိုး၀င္းက ေျပာသည္။
စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေက်ာက္ ေျမာင္းရပ္ကြက္(အေရွ႕)၌ မဲဆြယ္စည္း ႐ံုးစဥ္ ေျပာၾကားလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ မာန္ ေအာင္ရပ္ကြက္၊ တာေမြေလးရပ္ကြက္၊ ေမတ္ၱာၫြန္႔ရပ္ကြက္၊ နတ္ေခ်ာင္းရပ္ ကြက္၊ ပုသိမ္ညြန္႔ရပ္ကြက္တို႔တြင္လည္း လွည့္လည္စည္း႐ံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။
““တိုင္းျပည္ရဲ႕ အက်ပ္အတည္းနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ျပည္သူလူ ထုႀကီးက အားမရဘူးဆုိတာ သိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဒီလုိပဲ ခံစားေနရပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့လုိ႔ ျပည္သူလူထုနဲ႔ထိ ေတြ႕မိတဲ့အခါက်ေတာ့ ျပည္သူေတြက ကိုယ့္ကိုယ္ေတာင္ ျပန္အားေပးၾကတယ္။ အားမေလွ်ာ့နဲ႔ ခ်ေပါ့ေနာ္။ ဆက္လုပ္ဖို႔ တြန္းအားေပးၾကတယ္။ တုိင္းျပည္က ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ခၽြတ္ၿခံဳက်ခဲ့တယ္။ ေျပာင္း လဲစရာေတြကလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။ အခု ျပည္သူလူထုရဲ႕ တြန္းအားေၾကာင့္ ျပည္ သူ႔အစိုးရတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းေတြ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်ည္းပဲ လုပ္လို႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ၾကား ျဖတ္ရဲ႕ ေႂကြးေၾကာ္သံကို စုေပါင္းအင္ အားလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္က ေပးထားပါတယ္””ဟု ဦးတိုး၀င္းက ေျပာ သည္။ ဦးတိုး၀င္း၏ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းအားျဖည့္ေပးေနသည့္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္ကလည္း ဂုဏ္သိက္ၡာရွိသည့္ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ေအာင္ျမင္စြာ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေန ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
““ဒီပြဲဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္မွျဖစ္ပါ မယ္။ ဘာအတြက္ႏုိင္ရမွာလဲဆိုရင္ ဂုဏ္ သိက္ၡာရွိတဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ေအာင္ ျမင္စြာ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကားမႈေတြကို ေတြ႕ရတဲ့အတြက္လည္း ၀မ္းသာဂုဏ္ယူ ေနမိပါတယ္။ ျပည္သူကို ေျပာခ်င္တာ ကေတာ့ ဦးတိုး၀င္းကို မဲေပးလို႔ ဘယ္ ေတာ့မွ ေနာင္တမရေစရဘူးဆိုတာပါပဲ”” ဟု ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဟာင္းဦးတိုး၀င္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္တာ၀န္ခံ၊ တိုင္းတာ ၀န္ခံႏွင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၏ အေရးပါသည့္ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တာ ေမြၿမိဳ႕နယ္၌ အျခားပါတီခုနစ္ပါတီႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္သူျဖစ္သည္။    ေဇာ္ျမင့္