ကုန္စည္ေစ်းကြက္သတင္းမ်ား

မေကြးၿမိဳ႕ ဖရဲသီးေစ်းကြက္တြင္ အပူရွိန္ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ လက္ လီေစ်းကြက္၌အေရာင္းသြယ္ကာလက္ကား ေစ်းကြက္တြင္ ႏထစသမအ တင္ပို႔မႈေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ေစ်းႏႈန္းႏွစ္ဆျမင့္တက္ လာေသာေၾကာင့္ အေရာင္းေႏွးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း ဖရဲသီးဒိုင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန၊ ေအာင္ ဘာေလ သိန္းစုဌာနခဲြမွ မတ္ ၁ ရက္ တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေနသည့္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားကို ပဲခူး ၿမိဳ႕၊ ထီဆုိင္ႀကီးတခ်ိဳ႕ႏွင့္ လက္တြန္း ထီဆုိင္ငယ္တခ်ိဳ႕တြင္ သတ္မွတ္တန္ဖုိး ထက္ ပိုမုိေရာင္းခ်ေနၾကေၾကာင္း သိရ သည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း တိုင္းရင္းေဆး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးအတြက္တိုင္းရင္းေဆး ပညာဦးစီဌာနကထုတ္လုပ္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ ခ်ေပးရာတြင္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းေဆးေလာကတိုးတက္ ေရး အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း တိုင္းရင္း ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွသိရွိရသည္။

ထီလက္မွတ္မ်ား ျပန္လည္ေရာင္း ခ်ရာတြင္ ထီလက္မွတ္ေပၚ၌ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထားေသာ တန္ဖုိးအတုိင္းေရာင္းခ်ရန္ ႏွင့္ တန္ဖုိးအတုိင္း ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳပါ က ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ပါအတုိင္း အမည္ ပ်က္စာရင္း (Black List) အျဖစ္ သတ္ မွတ္ျခင္းခံရမည့္အျပင္ လစဥ္ထီစာအုပ္ ၀ယ္ယူခြင့္ကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ေပး သြင္းထားေသာ အာမခံေငြ G(Deposite) မ်ားအားလံုး ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းယူမည္ဟု ေအာင္ဘာေလသိန္းဆု ဌာနခြဲက ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ထုတ္ ျပန္ေၾကညာသည္။

အမ်ားပုိင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စနစ္ျပဳ လုပ္ရာတြင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ CNG ယာဥ္မ်ား အပ္ႏွံ ကာ အိမ္စီးကားစလစ္ထုတ္ေပးလုိက္ျခင္း ေၾကာင့္ ကားစလစ္တန္ဖုိးမ်ား ေငြက်ပ္ ၂၅သိန္းအထိေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကားေစ်းကြက္အတြင္းမွစံုစမ္း သိရသည္။