ကုန္စည္ေစ်းကြက္သတင္းမ်ား

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပုိင္း)၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-ျပည္ကားလမ္းမ နံေဘးရွိ မီးေလာင္ခဲ႔သည့္ အင္းမေစ်း ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္ တြင္ မီးမေလာင္ဘဲ က်န္ရွိေနေသာ ေစ်း အျပင္တန္းဆုိင္ခန္းမ်ားအား မဖ်က္သိမ္း ရန္ႏွင့္ ေစ်းသစ္ရွိ ဆုိင္းခန္းေစ်းႏႈန္းခ မ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ားက ေတာင္းဆုိလုိက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဒသတြင္းအခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား ထံမွ ၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္၊ အထူး ကုန္စည္ခြန္၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ ေအာင္ ဘာေလအခြန္အရပ္ရပ္အားလ်ာထား ခ်က္မ်ားေရးဆြဲေကာက္ခံခဲ႔ရာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္အခြန္လ်ာထား ခ်က္ထက္ က်ပ္သန္း ၄၆၄၈ ဒသမ ၇၇၁ သန္း ပိုမိုေကာက္ခံရရွိခဲ႔ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးျပည္တြင္းအခြန္ မ်ားဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

မေကြးၿမိဳ႕ ဖရဲသီးေစ်းကြက္တြင္ အပူရွိန္ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ လက္ လီေစ်းကြက္၌အေရာင္းသြယ္ကာလက္ကား ေစ်းကြက္တြင္ ႏထစသမအ တင္ပို႔မႈေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ေစ်းႏႈန္းႏွစ္ဆျမင့္တက္ လာေသာေၾကာင့္ အေရာင္းေႏွးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း ဖရဲသီးဒိုင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန၊ ေအာင္ ဘာေလ သိန္းစုဌာနခဲြမွ မတ္ ၁ ရက္ တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေနသည့္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားကို ပဲခူး ၿမိဳ႕၊ ထီဆုိင္ႀကီးတခ်ိဳ႕ႏွင့္ လက္တြန္း ထီဆုိင္ငယ္တခ်ိဳ႕တြင္ သတ္မွတ္တန္ဖုိး ထက္ ပိုမုိေရာင္းခ်ေနၾကေၾကာင္း သိရ သည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း တိုင္းရင္းေဆး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးအတြက္တိုင္းရင္းေဆး ပညာဦးစီဌာနကထုတ္လုပ္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ ခ်ေပးရာတြင္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းေဆးေလာကတိုးတက္ ေရး အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း တိုင္းရင္း ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွသိရွိရသည္။