ကုန္စည္ေစ်းကြက္သတင္းမ်ား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စပါးအေျခခံေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္စဥ္သတ္မွတ္ႏိုင္ ေရးအပါအ၀င္ ျပည္တြင္း၊ ဆန္ေစ်းကြက္ အေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ေရး ““ဆန္စပါးေစ်းကြက္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ””တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္ စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရွိရသည္။

မြန္ျပည္အတြင္းရွိ ရာဘာစက္႐ံု မ်ားကို ရပ္ကြက္ႏွင့္ေ၀းရာသို႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းေပးရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳ ထားေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မွ သိရွိရသည္။

နံပါတ္တူဆင္းကတ္ရမည္ဟုဆိုကာ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေရာင္းခ်လာသူမ်ား ေၾကာင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းသံုးစဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရၿပီး ထုိကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္လာသူမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူေပးေစလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားမႈရွိေနၾကသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပုိင္း)၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-ျပည္ကားလမ္းမ နံေဘးရွိ မီးေလာင္ခဲ႔သည့္ အင္းမေစ်း ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္ တြင္ မီးမေလာင္ဘဲ က်န္ရွိေနေသာ ေစ်း အျပင္တန္းဆုိင္ခန္းမ်ားအား မဖ်က္သိမ္း ရန္ႏွင့္ ေစ်းသစ္ရွိ ဆုိင္းခန္းေစ်းႏႈန္းခ မ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ားက ေတာင္းဆုိလုိက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။