အခြန္ေလွ်ာ႕ခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင္႕ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ ေငြမည္းမ်ား ၀င္လာမည္ဆိုသည္မွာမျဖစ္ႏိုင္ဟု ျမန္မာ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တို့တံု့ျပန္

အခြန္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ ေငြမည္းမ်ား၀င္ လာမည္ဆိုေသာ သံုးသပ္မႈမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ ေလွ်ာ့ေပါ႔ေပးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္၍  ၀င္ ေရာက္လာျခင္း မဟုတ္သျဖင့္ တိုက္ ႐ိုက္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဟု ျမန္မာ႔စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တို႔က တံု႔ျပန္ေျပာဆိုလိုက္ သည္။   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ ခန္းမ၌ မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ အခြန္သက္သာ ခြင့္အစီအစဥ္ ေရႊ႕ ဆိုင္းပါက စီးပြားေရးၿပိဳလဲႏိုင္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားရွင္းလင္းရာတြင္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တို႔က ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

““ဒါေၾကာင့္ အခြန္ေလွ်ာ့တာနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ ေငြမည္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ တို႔ကို ေၾကာက္စရာမလိုပါဘူး။ အခြန္ ေလ်ာ့ထား ၃ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပုဒ္မ ၂၅ မွာ ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ရင္ ေဆာက္ လုပ္ေရးေလာကသားေတြ၊ စီးပြားေရး ေလာကသားေတြအားလုံး အသက္ရွင္ ခြင့္ရမွာပါ။ ဒါကိုသတ္မွတ္ေပးဖို႔ တင္ျပ ေတာင္းဆိုလိုပါတယ္””ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၏ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္၊ MKT ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဥက္ၠ႒ ဦးမ်ဳိး ျမင့္က ေျပာသည္။ အခြန္ ၃ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္သည့္ ေငြေၾကး မ်ားထဲ၌ ေငြမည္းမ်ားပါလာပါက ယင္း ေငြမည္းမွ ရရွိသည့္ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး  အေရးယူႏိုင္သည္ဟု ဥပေဒ၌အတိအလင္းေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးျမင့္က ဆက္ေျပာသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိစီးပြားေရး အေျခေနအမွန္ကို သိရွိရန္လိုအပ္ကာ စီးပြားေရးအေျခအေန ျပန္လည္သံုးသပ္ ေရးကိုလည္းအျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တုံ႔ေႏွးက်ဆင္းေနမႈကို ကုစားရန္  အခြန္ အေကာက္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အခ်က္ တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း ယင္းက့ဲသို႔ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းမွာလည္း ရာႏႈန္းျပည့္ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူ႔ေရး ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ ဥက္ၠ႒ ဦးေစာလုလုေထာ္က ေျပာသည္။

““စီးပြားေရးက်ဆင္းေနတာကို ကယ္ဖို႔အတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ သံုးခု ရွိပါတယ္။  အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးရယ္၊ စီးပြားေရးမွာ လည္ပတ္ေနတ့ဲေငြကို ပိုမို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ အလုံးအရင္း လည္ ပတ္ေရးရယ္၊ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ် ေရးရယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေပၚမူတည္ၿပီး ေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးကို ဦးေမာ့ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္”” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ဥက္ၠ႒ ဦးေစာ လုလုေထာ္က ေျပာသည္။

အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ႔သက္သာခြင့္ေပး ျခင္းအျပင္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ားလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါက ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း က့ဲသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ေရရွည္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္တန္႔လာႏိုင္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဥက္ၠ႒ ေဒါက္တာ စိုးထြန္းက ေျပာဆို သည္။

““စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္တဲ့ ေနရာမွာ ေျဖရွင္းဖို႔နည္းလမ္းထဲမွာ အခြန္ေလွ်ာ့ခ် ေရးဆိုတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္ငန္း၊ ပေရာဂ်က္ေတြ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ကိစ္ၥနဲ႔ လုပ္ ငန္းရွင္ေတြ၊ ျပည္သူေတြကို ႏွစ္ရွည္ေခ်း ေငြေခ်းေပးဖို႔ပါတယ္။ အခြန္အေကာက္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုတာေတာ့ တုံ႔ေႏွးေနတဲ့ စီးပြားေရးမွာ ေျဖရွင္းဖို႔ အခ်က္တစ္ခ်က္ အေနနဲ႔ ပါပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဒါႀကီးတစ္ခု တည္းကေတာ့ ေျဖရွင္းခ်က္မဟုတ္ဘူး။ အျခားဟာေတြကိုလည္း အစိုးရအေနနဲ႔ စဥ္းစားဖို႔လိုပါတယ္။ အခြန္အေကာက္ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္လို႔ စီးပြားေရးတက္မလား ဆိုတာက ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မေသခ်ာပါ ဘူး။ သီးျခားဥပေဒၾကမ္းကို လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္က်မွတင္မယ္။ ဒီအေျခအေန ေတြကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕ နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို ဆက္လက္တင္ျပသြား မယ္””ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဥက္ၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းကေျပာသည္။

၀င္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ ေငြ ေၾကးမ်ားကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လတြင္ ၃ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယေျခာက္လတြင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအခြန္ ေဆာင္၍ တရား၀င္ေငြေၾကးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ဥပေဒမူၾကမ္း၌ ထည့္ သြင္းခ့ဲေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ့ေငြေၾကးစီးဆင္း မႈမ်ားတြင္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ (မူးယစ္ေဆး ၀ါး၊ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုေရာင္း၀ယ္မႈမွ ရရွိသည့္ ေငြမည္းမ်ား) ပါ၀င္လာမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းအစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳရန္ မတ္ ၁၅ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း၌ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားမ်ား ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ 

၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု အခြန္ အေကာက္ ဥပေဒကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနကေရးဆဲြ၍ ျပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္ရိုက္ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းဥပေဒကို ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ စတင္က်င့္သုံးႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။  

    ယမုံ(ျမစ္မခ)

 

Date: 
Tuesday, March 20, 2018