စပါးအေျခခံေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ဆန္ေစ်းကြက္အေျခအေန ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေန

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စပါးအေျခခံေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္စဥ္သတ္မွတ္ႏိုင္ ေရးအပါအ၀င္ ျပည္တြင္း၊ ဆန္ေစ်းကြက္ အေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ေရး ““ဆန္စပါးေစ်းကြက္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ””တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္ စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရွိရသည္။

““ပုဂ္ၢလိကနဲ႔ အစိုးရပူးေပါင္းပါ၀င္တဲ့ ဆန္စပါးေစ်းကြက္နဲ႔ ေစ်းႏႈန္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေစ်းကြက္ေစာင့္ၾကည္ေရးေတြလုပ္ေဆာင္ ဖို႔ အစိုးရထံ အႀကံျပဳတင္ျပထားတယ္”” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဦးရဲမင္းေအာင္ ကေျပာသည္။

ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ႏွစ္ဖက္အစိုးရ ညိႇႏိႈင္းေရာင္းခ်မႈမ်ား ႏိုင္ငံတကာေစ်း ကြက္ တိုးခ်ဲ႕ရွာေဖြေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းေစ်း ကြက္ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေရး ေပါင္းစပ္ ညိႇႏိႈင္းေပးျခင္း၊ ၀ယ္ယူရမည့္ အေျခ အေနေပၚေပါက္ပါက ၀ယ္ယူသိုေလွာင္ ေရးစီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

စပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏၀င္ေငြႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ေသခ်ာေစရန္ မတ္ ၆ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ဆန္စပါး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၄၆ ေပါင္ကိုက္ စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္ ျမန္မာ က်ပ္ေငြငါးသိန္းႏႈန္းျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္ အေျခခံေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေပး ခဲ့သည္။

အေျခခံေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းသည္ အေျခခံေစ်း ႏႈန္းေပၚတြင္ ျဖစ္ေနပါက ေပါက္ေစ်း အတိုင္း ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေပါက္ ေစ်းမွာ အေျခခံေစ်းေအာက္က်ဆင္း ပါက ႏိုင္ငံေတာ္က အေျခခံေစ်းႏႈန္း အတိုင္း ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

လက္ရွိသတ္မွတ္လိုက္သည့္အေျခခံ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ေရာင္းခ်ရန္ အခက္အခဲ ရွိသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူညီႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ခ်မွတ္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

““စနစ္တက် စီမံေပးတာေတာ့ ေကာင္းတယ္။ အေျခခံေစ်းသတ္မွတ္ ခ်က္ကိုလည္း တကယ္ကို တာ၀န္ယူေျဖ ရွင္းေပးမယ့္ ေကာ္မတီေတြလည္း လို အပ္ပါတယ္””ဟု ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ ဒိုင္မွ  ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ သည္ မတ္ ၆ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွီးေႏွာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေရး အပါအ၀င္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစရိတ္ ကူညီ ေထာက္ပ့ံေရး၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ လုပ္ ငန္းရွင္ႏွင့္ စက္ပိုင္သံုးပြင့္ဆိုင္ပါ၀င္သည့္ ဃသညအမေခအ ၤငမာငညါ  ပိုမိုတြင္က်ယ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ သိုေလွာင္႐ံုႏွင့္ အေျခာက္ခံစက္မ်ားထားရွိေရး စသည့္ က႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရတို၊ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပိုင္ထက္(ျမစ္မခ)

 

Date: 
Tuesday, March 13, 2018