စီးပြားေရး

ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၌ အေႏွးယာဥ္လုိင္စင္သက္တမ္းတိုး ေဆာင္ရြက္သူျမင္းလွည္းအစီးေရတစ္ႏွစ္ ထက္တစ္ႏွစ္တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာ ေၾကာင္း လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာ ယာေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း တိုင္းရင္းေဆး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးအတြက္တိုင္းရင္းေဆး ပညာဦးစီဌာနကထုတ္လုပ္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ ခ်ေပးရာတြင္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းေဆးေလာကတိုးတက္ ေရး အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း တိုင္းရင္း ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွသိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ႏႈန္းသည္ လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း (၇ ဒသမ ၁)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလာၿပီး ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့က်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၃၀ရက္တြင္ထုတ္ ျပန္သည့္ ကမ္ၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာ့စီးပြား ေရးေစာင့္ၾကည့္မႈ အစီရင္ခံစာအရ သိရွိ ရသည္။

ထီလက္မွတ္မ်ား ျပန္လည္ေရာင္း ခ်ရာတြင္ ထီလက္မွတ္ေပၚ၌ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထားေသာ တန္ဖုိးအတုိင္းေရာင္းခ်ရန္ ႏွင့္ တန္ဖုိးအတုိင္း ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳပါ က ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ပါအတုိင္း အမည္ ပ်က္စာရင္း (Black List) အျဖစ္ သတ္ မွတ္ျခင္းခံရမည့္အျပင္ လစဥ္ထီစာအုပ္ ၀ယ္ယူခြင့္ကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ေပး သြင္းထားေသာ အာမခံေငြ G(Deposite) မ်ားအားလံုး ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းယူမည္ဟု ေအာင္ဘာေလသိန္းဆု ဌာနခြဲက ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ထုတ္ ျပန္ေၾကညာသည္။

အမ်ားပုိင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စနစ္ျပဳ လုပ္ရာတြင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ CNG ယာဥ္မ်ား အပ္ႏွံ ကာ အိမ္စီးကားစလစ္ထုတ္ေပးလုိက္ျခင္း ေၾကာင့္ ကားစလစ္တန္ဖုိးမ်ား ေငြက်ပ္ ၂၅သိန္းအထိေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကားေစ်းကြက္အတြင္းမွစံုစမ္း သိရသည္။