စီးပြားေရး

အမ်ားပုိင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စနစ္ျပဳ လုပ္ရာတြင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ CNG ယာဥ္မ်ား အပ္ႏွံ ကာ အိမ္စီးကားစလစ္ထုတ္ေပးလုိက္ျခင္း ေၾကာင့္ ကားစလစ္တန္ဖုိးမ်ား ေငြက်ပ္ ၂၅သိန္းအထိေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကားေစ်းကြက္အတြင္းမွစံုစမ္း သိရသည္။

ျမ၀တီတြင္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစု ကုန္သြယ္မႈရပ္နားထားေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၅ရက္တြင္ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိစက္မႈဇုန္မ်ားမွ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံမ်ားအနက္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ မ်ားသည္အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကို ပိုမိုခ်ဳိးေဖာက္ေနေၾကာင္း “အနိမ့္ဆုံးကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း” အမည္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအေျခအေနအစီရင္ ခံစာအရ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ သိရ သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိေက်ာက္စိမ္းတူး ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Jade Myanmar 'Big State Secert' အမည္ျဖင့္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာက ထုတ္ေ၀ခဲ့ ေသာစာအုပ္၏အေၾကာင္းအရာပါအခ်က္ အလက္အခ်ဳိ႕အားလတ္တေလာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းမရွိေသးေသာ္ လည္း ယင္းသို႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္မွာ အစိုးရသစ္၏လုပ္ေဆာင္မႈပြင့္လင္ျမင္သာ မႈအေပၚတြင္မူတည္ေၾကာင္းအဆုိပါ အစီ ရင္ခံစာ စာအုပ္အားေရးသားထုတ္ေ၀ ခဲ့သည့္ Global Witness Juman Kubba က ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းဘဲတန္း၊ လသာ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ လမ္းေဘး ေစ်းသည္မ်ား ႏို၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ ကမ္နားလမ္းရွိ ညေနေစ်းတန္းေနရာသို႔ စတင္ေျပာင္းေရြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁) တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာထံမွ သိရသည္။