စီးပြားေရး

ပိုင္းအကုန္ မွာ သက္တမ္းကုန္မွာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေနာက္ထပ္ လိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးတာေတြကို လံုး၀ခြင့္မျပဳ ေတာ့ပါဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္လည္း ရထားပါၿပီ””ဟု ဦးေက်ာ္သိန္းထြန္းက ဆက္ေျပာသည္။

အခြန္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ ေငြမည္းမ်ား၀င္ လာမည္ဆိုေသာ သံုးသပ္မႈမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ ေလွ်ာ့ေပါ႔ေပးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္၍ ၀င္ ေရာက္လာျခင္း မဟုတ္သျဖင့္ တိုက္ ႐ိုက္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဟု ျမန္မာ႔စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တို႔က တံု႔ျပန္ေျပာဆိုလိုက္ သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ ခန္းမ၌ မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ အခြန္သက္သာ ခြင့္အစီအစဥ္ ေရႊ႕ ဆိုင္းပါက စီးပြားေရးၿပိဳလဲႏိုင္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားရွင္းလင္းရာတြင္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တို႔က ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စပါးအေျခခံေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္စဥ္သတ္မွတ္ႏိုင္ ေရးအပါအ၀င္ ျပည္တြင္း၊ ဆန္ေစ်းကြက္ အေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ေရး ““ဆန္စပါးေစ်းကြက္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ””တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္ စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရွိရသည္။