စီးပြားေရး

မြန္ျပည္အတြင္းရွိ ရာဘာစက္႐ံု မ်ားကို ရပ္ကြက္ႏွင့္ေ၀းရာသို႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းေပးရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳ ထားေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မွ သိရွိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအေန ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အလားအလာမ်ား ရွိေနသည့္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဇြန္လ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အစိုးရသစ္တစ္ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးအလွည့္အေျပာင္းေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအား ေျပာသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ရန္ အလုပ္ေခၚစာ (Calling Visa) ရရွိ ထားၿပီးသည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၈၀၀၀ ခန္႔ အား မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔အျမန္ဆုံးေစလႊတ္ ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္ အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္က အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံတင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

နံပါတ္တူဆင္းကတ္ရမည္ဟုဆိုကာ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေရာင္းခ်လာသူမ်ား ေၾကာင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းသံုးစဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရၿပီး ထုိကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္လာသူမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူေပးေစလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားမႈရွိေနၾကသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပုိင္း)၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-ျပည္ကားလမ္းမ နံေဘးရွိ မီးေလာင္ခဲ႔သည့္ အင္းမေစ်း ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္ တြင္ မီးမေလာင္ဘဲ က်န္ရွိေနေသာ ေစ်း အျပင္တန္းဆုိင္ခန္းမ်ားအား မဖ်က္သိမ္း ရန္ႏွင့္ ေစ်းသစ္ရွိ ဆုိင္းခန္းေစ်းႏႈန္းခ မ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ားက ေတာင္းဆုိလုိက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။