စစ္သားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေရာေထြးယွက္တင္အဆင္မသင့္ ၿဗိတိသွ်စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင့္ဘက္တန္က ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုေျပာခဲ့

“၀ါေခါင္လဆန္း၀ယ္၊ ႏွစ္ရက္ေန႔စေနမယ္၊ တစ္သက္မေမ့ေစဖြယ္”
ဤစာေရးသူတက္ၠသိုလ္စိန္တင္တုိ႔ေက်ာင္းသား ဘ၀ငယ္စဥ္က ျမန္မာ့အသံမွ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ဖူးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ားက်ဆုံးသည္ကို ဂုဏ္ရည္တင္ဖြဲ႕သည့္သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ျဖစ္၏။ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာ့အသံ၌ အသက္ ၃၀ ပတ္၀န္းက်င္အမႈထမ္းငယ္မ်ားအပိုင္  စားရေနၾကေသာေၾကာင့္ ေရွးဂႏၳ၀င္ထိုသီခ်င္းမ်ား ကို မၾကားရေတာ့ေပ။ ၀ါေခါင္လဆန္း ၂ ရက္၊ စေနေန႔၊ ၁၉.၇.၁၉၄၇ ခု က်ဆုံးခဲ့ၾကရွာသည့္ မွတ္တမ္းကိုေရးဖြဲ႕ထာသည့္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေပ သည္။
ေၾသာ္- ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံရွိျပည္သူ အားလုံးကို နယ္ခ်ဲ႕ကၽြန္ဘ၀မွကယ္တင္ခဲ့သူ၊ အသက္ စေတးၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက် ဆုံးခဲ့သည္မွာ (၇၁) ႏွစ္ပင္ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ ပါတကား။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက်ဆုံးစဥ္က ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ကိုစိန္တင္တုိ႔အသက္ကဘာရွိေသးလို႔လဲ။ ၁၂ ႏွစ္ သာရွိေသးသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆုံးစဥ္က ထုိသတင္း ဆုိးကို ၾကားသိရေသာအခါအေဖေက်ာင္းဆရာ ဆရာၫြန္႔ႏွင့္ အေမေက်ာင္းဆရာမေဒၚစုစုတို႔လည္း ခ်ဳံးပြဲခ်ငိုခဲ့ၾက၍ ေမာင္စိန္တင္တို႔ ေမာင္ႏွမမ်ားလည္း  မိဘမ်ားကဲ့သို႔ပင္ငိုပြဲႀကီးဆင္ခဲ့ၾကသည္ကိုသတိရေန ေသး၏။
အေၾကာင္းစုံ၍ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ ယေန႔ျမန္မာ  ႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔အေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္ စားလွယ္မ်ားအၾကားအျငင္းပြားစရာေတြျဖစ္။ အို ၾကားရေသာ သတင္းေတြမွာ မၾကား၀ံ့မနာသာပါ လား။ ထိုအခါတြင္ ဤစာေရးသူတက္ၠသိုလ္စိန္တင္ သည္ခရစ္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကသီဟိုဠ္ ႏုိင္ငံ (ယခုသီရိလကၤာ) ကႏၵီၿမိဳ႕၌ အေရွ႕ေတာင္ အာရွဆုိင္ရာမဟာမိတ္တပ္မေတာ္မ်ား၏ စစ္ေသ နာပတိခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင့္ဘက္တန္က ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏အနာဂတ္ေရးရာအတြက္ ဗမာ့မ်ဳိးခ်စ္ တပ္မေတာ္စစ္ေသနာပတိဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ႏွစ္လုိခင္မင္စြာေျပာၾကားခဲ့ပါေသာစကားကိုသတိရ မိ၏။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင့္ဘက္တန္- “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တပ္မေတာ္မွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ရာထူးလက္ခံၿပီး ဆက္ လက္အမႈထမ္းပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ခင္ဗ်ား အခုဆုံးျဖတ္ဖို႔အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ။ ခင္ဗ်ားဟာ ေရွ႕ဘ၀ ခရီးမွာ ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံေရးခရီးက နန္းရင္း၀န္ခ်ာခ်ီလို အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္လုပ္မွာလား။ ျပင္သစ္ဘုရင္ နပိုလီယံကိုေအာင္ပြဲခံခဲ့တဲ့ ၿဗိတိသွ်ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၀ယ္ လင္တန္လိုစစ္ေခါင္းေဆာင္လုပ္မွာလား။ တစ္ခုခုကို ခင္ဗ်ားေရြးခ်ယ္ေပေတာ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေရာ၊ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေရာလုပ္လို႔မျဖစ္ဘူး”
ၿဗိတိသွ်ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင့္ဘက္တန္က ဗမာ့ မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္စစ္ေသနာပတိဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကို ကႏ္ၵီကြန္ဖရင့္တြင္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ရာထူးဆုိသည္မွာ မ်ားစြာမွပင္ ရေတာင့္ရခဲအခြင့္ အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ဗမာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္စစ္ေသနာပတိဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ၿဗိတိသွ်ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင့္ဘက္တန္ ကမ္းလွမ္းေသာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ရာထူးကိုလက္ခံမည္ မခံမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထို႔အျပင္ စစ္ေရးႏွင့္ႏုိင္ငံ ေရးေရာေထြးယွက္တင္အဆင္မသင့္အျမင္မတင့္ အေၾကာင္းအရာကိုေသာ္လည္းေကာင္းဘာမွ်ေျဖ ၾကားျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။
သီဟိုဠ္ႏုိင္ငံ၊ ကႏၵီကြန္ဖရင့္မွ အျပန္တြင္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင့္ဘက္တန္ထံ သို႔သမုိင္း၀င္စာတစ္ေစာင္ေရးသားေပးပို႔၍ မိမိ၏ အနာဂတ္ခရီးတြင္ စစ္သားလုပ္မည္လား၊ ႏုိင္ငံေရး သမားလုပ္မည္လားဆုိေသာအေျဖကို ထင္ရွားပြင့္ လင္းစြာ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။
 
အျပည့္အစံုကုိ ၾကာသပေတးေန႔ထြက္ Hot News Journal တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္
 
တကၠသုိလ္စိန္တင္