ေဆာင္းပါး

ျပည္တြင္းစစ္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း- လြြတ္လပ္ ေရးရၿပီး ၁၉၄၈ မတ္လခန္႔မွစၿပီး ဗကပမ်ား၊ ကရင္၊ ကခ်င္မ်ားေတာခိုခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးမူ၀ါဒစနစ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္လည္း အာဏာ၊ ေနရာ၊ ပါ၀ါ၊ ဘ႑ာခြဲေ၀ မႈ မညီမွ်၍ အာဏာမရ-မပါ၀င္ရ၍ျဖစ္မည္။ မင္းသားႀကီးမလုပ္ရ၍ ပတ္မႀကီးထိုးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ မည္ထင္မိသည္။ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားေရာင္ စုံ သူပုန္-သူကန္မ်ား အဲဒီကစခဲ့ရာ ယေန႔ ၂၀၁၇ ထိပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲေတြ ဘယ္ကစလဲ၊ ဘယ္သူေတြပါ၀င္လဲ၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ “၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကအဓိကပဲေနာ္။ ေကာင္းေကာင္းခိုင္းပါလို႔” ေျပာ လိုက္ပါၿပီ။ ဒီလိုေျပာေတာ့အျခား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို ျပည္သူေတြက ခိုင္းလို႔ရမွန္း၊ မရမွန္းေတာ့ မသိဘူး။ ရန္ကုန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ အေျခခံလူတန္းစား ျပည္သူေတြကို အဆင့္ဆင့္စီးခိုင္းထားတာဖတ္ဖတ္ ကိုေမာေနၾကပါၿပီလို႔ေျပာရေတာ့မွာပါပဲ။

ယေန႔ စာေရးသူတုိ႔၏ ျပည္ေထာင္စု သမၼတႏုိင္ငံ သည္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ေန ၿပီျဖစ္ေသာအခ်ိန္အခါျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးတြင္ အေျခခံက်ေသာ အမ်ဳိးသား ပညာရည္ ျမင့္မားေရး စီမံကိန္းကုိ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသကဲ့သုိ႔ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပံုစံျဖင့္ ဘက္စံုေထာင့္စံု ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။

ေရွး႐ႈေမတၱာ၊ က႐ုဏာႏွင့္

နာနာၾကင္ၾကင္၊ အျပစ္ျမင္တုိင္း

၀မ္းတြင္မသို၊ ဟုတ္တုိင္းဆုိ၍

က်ိဳးလိုစိတ္က၊ ဆံုးမတတ္သူ

ဆရာဟူ၏။

အင္တာနက္ကိုဖြင့္ၾကည့္တဲ့အခါ ကင္းေထာက္ ေန႔ကို ႏုိင္ငံအသီးသီးက က်င္းပရာမွာ တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံ ေန႔ခ်င္းမတူဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဇန္န ၀ါရီ ၁ရက္ကို က်င္းပတယ္လုိ႔ဆုိရာ ကင္းေထာက္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကေတာ့ ေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ သို႔ေသာ္ ကင္းေထာက္ေန႔မွာ အေမစုကိုယ္ တုိင္ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ၿပီးေတာ့မွ ကင္းေထာက္ကို စိတ္၀င္စားသူအေရအတြက္ပိုလာၿပီး ကင္းေထာက္ ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ သိခ်င္ပါတယ္